Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 януари 2009 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

4. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


4.1. Стандарти за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки ***I (гласуване)

4.2. Координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки в областта на отбраната и сигурността ***I (гласуване)

4.3. Ограничения за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (дихлорметан) ***I (гласуване)

4.4. Конвенция относно условията на труд в сектора на риболова * (гласуване)

4.5. Положението с основните права в Европейския съюз за периода 2004-2008 г. (гласуване)

4.6. Конвенция за морски труд (гласуване)

4.7. Развитие на Съвета на ООН по правата на човека (гласуване)

4.8. Публичен достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност