Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

4. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


4.1. Χαρακτηριστικά ασφαλείας και χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα ***I (ψηφοφορία)

4.2. Δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας ***I (ψηφοφορία)

4.3. Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (διχλωρομεθάνιο) ***I (ψηφοφορία)

4.4. Εξουσιοδότηση κύρωσης της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας (σύμβαση αριθ. 188) * (ψηφοφορία)

4.5. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2008) (ψηφοφορία)

4.6. Σύμβαση για την εργασία των ναυτικών (διαδικασίες σχετικές με τον κοινωνικό διάλογο) (ψηφοφορία)

4.7. Η ανάπτυξη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της ΕΕ (ψηφοφορία)

4.8. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου