Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 stycznia 2009 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

4. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


4.1. Zabezpieczenia i dane biometryczne w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie ***I (głosowanie)

4.2. Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ***I (głosowanie)

4.3. Substancje i preparaty niebezpieczne (dichlorometan) ***I (głosowanie)

4.4. Upoważnienie do ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. (Konwencja nr 188) * (głosowanie)

4.5. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2004-2008) (głosowanie)

4.6. Konwencja z 2006 r. w sprawie pracy na morzu (procedury w zakresie dialogu społecznego) (głosowanie)

4.7. Rozwój Rady Praw Człowieka ONZ, w tym rola UE (głosowanie)

4.8. Publiczny dostęp do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności