Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2504(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0051/2009

Keskustelut :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Äänestykset :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0025

Pöytäkirja
Keskiviikko 14. tammikuuta 2009 - Strasbourg

8. Lähi-idän/Gazan tilanne (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Lähi-idän/Gazan tilanne

Karel Schwarzenberg (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Luca Romagnoli, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Marielle De Sarnez, Roberta Angelilli, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Louis, Jim Allister, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hannes Swoboda, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Miguel Portas, Kathy Sinnott, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Feleknas Uca, Vladimír Železný, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Philippe Morillon, Zbigniew Zaleski, Jelko Kacin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Ioannis Kasoulides, Giulietto Chiesa, Stefano Zappalà, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Richard Howitt, Michael Gahler, Miguel Angel Martínez Martínez ja Geoffrey Van Orden.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Gay Mitchell ja Karel Schwarzenberg.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sajjad Karim, Colm Burke, Nickolay Mladenov, Neena Gill, Marios Matsakis, Christopher Beazley, Antonio Masip Hidalgo, Margrete Auken, Peter Šťastný, Marian-Jean Marinescu, Bairbre de Brún, Czesław Adam Siekierski, Hannes Swoboda työn järjestämisestä ja Aurelio Juri.

Benita Ferrero-Waldner käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Pasqualina Napoletano ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta Lähi-idän/Gazan kaistan tilanteesta (B6-0051/2009)

- Adamos Adamou, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer ja Cem Özdemir Verts/ALE-ryhmän puolesta Gazan alueen konfliktista (B6-0054/2009)

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides ja Gunnar Hökmark PPE-DE-ryhmän puolesta Lähi-idän/Gazan kaistan tilanteesta (B6-0056/2009)

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas ja Feleknas Uca GUE/NGL-ryhmän puolesta Lähi-idän/Gazan alueen tilanteesta (B6-0057/2009)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta Gazan alueen tilanteesta (B6-0058/2009)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki ja Marcin Libicki UEN-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B6-0059/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.1.2009, kohta 6.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö