Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2504(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0051/2009

Debatter :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Omröstningar :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Antagna texter :

P6_TA(2009)0025

Protokoll
Onsdagen den 14 januari 2009 - Strasbourg

8. Situationen i Mellanöstern/Gaza (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Mellanöstern/Gaza

Karel Schwarzenberg (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Luca Romagnoli, grupplös, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Marielle De Sarnez, Roberta Angelilli, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Louis, Jim Allister, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hannes Swoboda, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Miguel Portas, Kathy Sinnott, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Feleknas Uca, Vladimír Železný, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Philippe Morillon, Zbigniew Zaleski, Jelko Kacin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Ioannis Kasoulides, Giulietto Chiesa, Stefano Zappalà, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Richard Howitt, Michael Gahler, Miguel Angel Martínez Martínez och Geoffrey Van Orden.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Gay Mitchell och Karel Schwarzenberg.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Sajjad Karim, Colm Burke, Nickolay Mladenov, Neena Gill, Marios Matsakis, Christopher Beazley, Antonio Masip Hidalgo, Margrete Auken, Peter Šťastný, Marian-Jean Marinescu, Bairbre de Brún, Czesław Adam Siekierski, Hannes Swoboda, vilken yttrade sig om organisationen av arbetet, och Aurelio Juri.

Talare: Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Pasqualina Napoletano och Hannes Swoboda för PSE-gruppen, om situationen i Mellanöstern/Gazaremsan (B6-0051/2009),

- Adamos Adamou, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, om konflikten i Gazaremsan (B6-0054/2009),

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides och Gunnar Hökmark för PPE-DE-gruppen, om situationen i Mellanöstern och Gaza (B6-0056/2009),

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas och Feleknas Uca för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Mellanöstern/Gazaremsan (B6-0057/2009),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, om situationen i Gaza (B6-0058/2009),

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki och Marcin Libicki för UEN-gruppen, om situationen i Gaza (B6-0059/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 15.01.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy