Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. januar 2009 - Strasbourg

9. Gasleverancer fra Rusland til Ukraine og EU (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Gasleverancer fra Rusland til Ukraine og EU

Alexandr Vondra (formand for Rådet) og Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

Talere: Jacek Saryusz-Wolski for PPE-DE-Gruppen, Hannes Swoboda for PSE-Gruppen, István Szent-Iványi for ALDE-Gruppen, Hanna Foltyn-Kubicka for UEN-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Jana Bobošíková løsgænger, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati og Bilyana Ilieva Raeva.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere: Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet og Zbigniew Zaleski.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk og Eluned Morgan.

Talere: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) og Andris Piebalgs.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik