Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. jaanuar 2009 - Strasbourg

9. Ukraina ja Euroopa Liidu gaasi sulgemine Venemaa poolt (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ukraina ja Euroopa Liidu gaasi sulgemine Venemaa poolt

Alexandr Vondra (nõukogu eesistuja) ja Andris Piebalgs (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Sõna võtsid Jacek Saryusz-Wolski fraktsiooni PPE-DE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, István Szent-Iványi fraktsiooni ALDE nimel, Hanna Foltyn-Kubicka fraktsiooni UEN nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni IND/DEM nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati ja Bilyana Ilieva Raeva.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Sõna võtsid Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet ja Zbigniew Zaleski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk ja Eluned Morgan.

Sõna võtsid Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) ja Andris Piebalgs.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika