Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. tammikuuta 2009 - Strasbourg

9. Venäjän kaasutoimitukset Ukrainaan ja EU:hun (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Venäjän kaasutoimitukset Ukrainaan ja EU:hun

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) ja Andris Piebalgs (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Puheenvuorot: Jacek Saryusz-Wolski PPE-DE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta, István Szent-Iványi ALDE-ryhmän puolesta, Hanna Foltyn-Kubicka UEN-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jana Bobošíková, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati ja Bilyana Ilieva Raeva.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Puheenvuorot: Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet ja Zbigniew Zaleski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk ja Eluned Morgan.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) ja Andris Piebalgs.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö