Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 januari 2009 - Straatsburg

9. Levering van gas aan Oekraïne en de EU door Rusland (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Levering van gas aan Oekraïne en de EU door Rusland

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) en Andris Piebalgs (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jacek Saryusz-Wolski, namens de PPE-DE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de PSE-Fractie, István Szent-Iványi, namens de ALDE-Fractie, Hanna Foltyn-Kubicka, namens de UEN-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Jana Bobošíková, niet-ingeschrevene, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati en Bilyana Ilieva Raeva.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet en Zbigniew Zaleski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk en Eluned Morgan.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) en Andris Piebalgs.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid