Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 januari 2009 - Strasbourg

9. Gasleverans från Ryssland till Ukraina och EU (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Gasleverans från Ryssland till Ukraina och EU

Alexandr Vondra (rådets tjänstgörande ordförande) och Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Jacek Saryusz-Wolski för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, István Szent-Iványi för ALDE-gruppen, Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati och Bilyana Ilieva Raeva.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet och Zbigniew Zaleski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk och Eluned Morgan.

Talare: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) och Andris Piebalgs.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy