Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. jaanuar 2009 - Strasbourg

10. Infotund (küsimused nõukogule)
Istungi stenogramm

Parlament vaatas läbi nõukogule esitatavad küsimused (B6-0001/2009).

Küsimus 1 (Milan Horáček): Õigus Venemaal.
Küsimus 2 (Bernd Posselt): Õigus Venemaal.
Küsimus 3 (Tunne Kelam): Õigusriigi põhimõte ja kohtusüsteem Venemaal.

Alexandr Vondra (nõukogu eesistuja) vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Milan Horáček, Bernd Posselt ja Tunne Kelam.

Sõna võttis Daniel Hannan.

Küsimus 4 (Marian Harkin): Maailmakaubanduse liberaliseerimine.

Alexandr Vondra vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitasid autori asendaja Mairead McGuinness, Bernd Posselt ja Syed Kamall.

Küsimus 5 (Seán Ó Neachtain): Ühise põllumajanduspoliitika tulevik 2013-2010.

Alexandr Vondra vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Seán Ó Neachtain, Avril Doyle ja Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimustele 6 kuni 19, 21 kuni 24 ja 26 kuni 29, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Nõukogu infotund lõppes.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika