Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 januari 2009 - Straatsburg

10. Vragenuur (vragen aan de Raad)
Volledige verslagen

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Raad (B6-0001/2009).

Vraag 1 (Milan Horáček): Justitie in Rusland.
Vraag 2 (Bernd Posselt): Justitie in Rusland.
Vraag 3 (Tunne Kelam): Gerechtigheid en het rechtsstelsel in Rusland.

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Milan Horáček, Bernd Posselt en Tunne Kelam.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Hannan.

Vraag 4 (Marian Harkin): Liberalisering van de wereldhandel.

Alexandr Vondra beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Mairead McGuinness, ter vervanging van de auteur, Bernd Posselt en Syed Kamall.

Vraag 5 (Seán Ó Neachtain): Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2013-2020.

Alexandr Vondra beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Ó Neachtain, Avril Doyle en Silvia-Adriana Ţicău.

Vragen 6 t/m 19, 21 t/m 24 en 26 t/m 29 die wegens tijdgebrek niet konden worden beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig Verslag).

Het vragenuur aan de Raad wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid