Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. januára 2009 - Štrasburg

10. Hodina otázok (pre Radu)
Doslovný zápis

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Rade (B6-0001/2009).

Otázka č. 1 (Milan Horáček): Súdnictvo v Rusku
Otázka č. 2 (Bernd Posselt): Súdnictvo v Rusku
Otázka č. 3 (Tunne Kelam): Právny štát a súdny systém v Rusku

Alexandr Vondra (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Milan Horáček, Bernd Posselt a Tunne Kelam.

V rozprave vystúpil Daniel Hannan.

Otázka č. 4 (Marian Harkin): Liberalizácia svetového obchodu

Alexandr Vondra odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Mairead McGuinness, v zastúpení autora, Bernd Posselt a Syed Kamall.

Otázka č. 5 (Seán Ó Neachtain): Budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky v

rokoch 2013 až 2020

Alexandr Vondra odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Seán Ó Neachtain, Avril Doyle a Silvia-Adriana Ţicău.

Otázky 6 až 19, 21 až 24 a 26 až 29, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Radu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia