Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 januari 2009 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 20.00 uur onderbroken en om 21.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

11. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-DE en PSE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie JURI: Eva-Riitta Siitonen

Commissie FEMM: Eva-Riitta Siitonen

Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China: Eva-Riitta Siitonen

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië: Hannes Swoboda in de plaats van Aurelio Juri

Delegatie voor de betrekkingen met Japan: Aurelio Juri

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid