Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 14. ledna 2009 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Představení programu českého předsednictví (rozprava)
 4.Hlasování
  
4.1.Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech ***I (hlasování)
  
4.2.Veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti ***I (hlasování)
  
4.3.Nebezpečné látky a přípravky (dichlormethan) ***I (hlasování)
  
4.4.Povolení ratifikovat úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 (úmluva č. 188) * (hlasování)
  
4.5.Situace v oblasti základních práv v Evropské unii (2004-2008) (hlasování)
  
4.6.Úmluva o práci na moři z roku 2006 (Postupy týkající se sociálního dialogu) (hlasování)
  
4.7.Vývoj Rady OSN pro lidská práva, včetně úlohy EU (hlasování)
  
4.8.Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 8.Situace na Blízkém východě/Gaza (rozprava)
 9.Dodávky zemního plynu z Ruska na Ukrajinu a do EU (rozprava)
 10.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 11.Členství ve výborech a delegacích
 12.Situace v Africkém rohu (rozprava)
 13.Strategie Evropské unie ve vztahu k Bělorusku (rozprava)
 14.11. červenec jako den vzpomínky na oběti masakru ve Srebrenici (rozprava)
 15.Pořad jednání příštího zasedání
 16.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (149 kb) Prezenční listina (64 kb)    Jmenovitá hlasování (1573 kb) 
 
Zápis (103 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (470 kb) Jmenovitá hlasování (754 kb) 
 
Zápis (191 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (601 kb) Jmenovitá hlasování (817 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí