Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 14. januar 2009 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Det tjekkiske formandskabs arbejdsprogram (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Pas og rejsedokumenter ***I (afstemning)
  4.2.Fremgangsmåderne ved indgåelse af visse kontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet ***I (afstemning)
  4.3.Farlige stoffer og præparater (dichlormethan) ***I (afstemning)
  4.4.Ratifikation af ILO's 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren * (afstemning)
  4.5.Grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2004-2008 (afstemning)
  4.6.Søfarendes arbejdsstandarder 2006 (social dialog) (afstemning)
  4.7.Udvikling af FN's Menneskerettighedsråd, herunder EU's rolle (afstemning)
  4.8.Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Situationen i Mellemøsten/Gaza (forhandling)
 9.Gasleverancer fra Rusland til Ukraine og EU (forhandling)
 10.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 11.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 12.Situationen på Afrikas Horn (forhandling)
 13.Den Europæiske Unions strategi vedrørende Belarus (forhandling)
 14.Højtideligholdelse af den 11. juli som mindedag for ofrene for massakren i Srebrenica (forhandling)
 15.Dagsorden for næste møde
 16.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (148 kb) Deltagerliste (64 kb)    Afstemning ved navneopråb (1573 kb) 
 
Protokol (104 kb) Deltagerliste (24 kb) Afstemningsresultater (387 kb) Afstemning ved navneopråb (1187 kb) 
 
Protokol (190 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (305 kb) Afstemning ved navneopråb (1023 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik