Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Παρουσίαση του προγράμματος της Τσεχικής Προεδρίας (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Χαρακτηριστικά ασφαλείας και χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα ***I (ψηφοφορία)
  4.2.Δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας ***I (ψηφοφορία)
  4.3.Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (διχλωρομεθάνιο) ***I (ψηφοφορία)
  4.4.Εξουσιοδότηση κύρωσης της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας (σύμβαση αριθ. 188) * (ψηφοφορία)
  4.5.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2008) (ψηφοφορία)
  4.6.Σύμβαση για την εργασία των ναυτικών (διαδικασίες σχετικές με τον κοινωνικό διάλογο) (ψηφοφορία)
  4.7.Η ανάπτυξη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της ΕΕ (ψηφοφορία)
  4.8.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Κατάσταση στη Μέση Ανατολή/Γάζα (συζήτηση)
 9.Παροχή φυσικού αερίου στην Ουκρανία και την ΕΕ από την Ρωσία (συζήτηση)
 10.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 11.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 12.Κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής (συζήτηση)
 13.Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι τις Λευκορωσίας (συζήτηση)
 14.Επέτειος της 11ης Ιουλίου ως ημέρας μνήμης των θυμάτων της σφαγής στη Σρεμπρένιτσα (συζήτηση)
 15.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (164 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (1573 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (111 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (488 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1188 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (205 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (595 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1115 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου