Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 14 januari 2009 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Presentatie van het programma van het Tsjechisch voorzitterschap (debat)
 4.Stemmingen
  
4.1.Veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten ***I (stemming)
  
4.2.Overheidsopdrachten op het gebied van defensie en veiligheid ***I (stemming)
  
4.3.Gevaarlijke stoffen en preparaten (dichloormethaan) ***I (stemming)
  
4.4.Bekrachtiging van het verdrag inzake arbeid in de visserij * (stemming)
  
4.5.De situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2004-2008) (stemming)
  
4.6.Verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 (procedures betreffende de sociale dialoog) (stemming)
  
4.7.Ontwikkeling van de VN-Raad voor de mensenrechten en de rol van de EU (stemming)
  
4.8.Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8.Situatie in het Midden-Oosten/Gaza (debat)
 9.Levering van gas aan Oekraïne en de EU door Rusland (debat)
 10.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 11.Samenstelling commissies en delegaties
 12.Situatie in de Hoorn van Afrika (debat)
 13.Strategie van de Europese Unie tegenover Wit-Rusland (debat)
 14.Uitroepen van 11 juli tot Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica (debat)
 15.Agenda van de volgende vergadering
 16.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (150 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1573 kb) 
 
Notulen (109 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (330 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1184 kb) 
 
Notulen (193 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (304 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1022 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid