Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 14. januar 2009 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Predstavitev programa češkega predsedovanja (razprava)
 4.Čas glasovanja
  4.1.Varnostne značilnosti in biometrični podatki v potnih listih in potovalnih dokumentih ***I (glasovanje)
  4.2.Javna naročila gradenj, blaga in storitev na področju obrambe in varnosti ***I (glasovanje)
  4.3.Nevarne snovi in pripravki (diklorometan) ***I (glasovanje)
  4.4.Ratifikacija Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz leta 2007 (Konvencija 188) * (glasovanje)
  4.5.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v obdobju 2004-2008 (glasovanje)
  4.6.Konvencija o delovnih standardih v pomorstvu iz leta 2006 (postopki v zvezi z socialnim dialogom) (glasovanje)
  4.7.Svet OZN za človekove pravice in vloga EU (glasovanje)
  4.8.Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanja
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Razmere na Bližnjem vzhodu/Gaza (razprava)
 9.Oskrba Ukrajine in EU s plinom s strani Rusije (razprava)
 10.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 11.Sestava odborov in delegacij
 12.Razmere na območju Afriškega roga (razprava)
 13.Strategija Evropske unije v zvezi z Belorusijo (razprava)
 14.11. julij - dan spomina na žrtve pokola v Srebrenici (razprava)
 15.Dnevni red naslednje seje
 16.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (147 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Poimensko glasovanje (1573 kb) 
 
Zapisnik (103 kb) Seznam navzočih (24 kb) Izidi glasovanja (411 kb) Poimensko glasovanje (1190 kb) 
 
Zapisnik (186 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (572 kb) Poimensko glasovanje (1023 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov