Index 
Jegyzőkönyv
PDF 195kWORD 110k
2009. január 14., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.A cseh elnökség programjának előterjesztése (vita)
 4.Szavazások órája
  
4.1.Az útlevelekben és úti okmányokban alkalmazott biztonsági jellemzők és biometrikus elemek ***I (szavazás)
  
4.2.A védelem és a biztonság területéhez kapcsolódó közbeszerzések ***I (szavazás)
  
4.3.Veszélyes anyagok és készítmények (diklór-metán) ***I (szavazás)
  
4.4.A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi halászati munkaügyi egyezményének (188. sz. egyezmény) megerősítésére való felhatalmazás * (szavazás)
  
4.5.Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2004-2008) (szavazás)
  
4.6.2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény (a szociális párbeszédre vonatkozó eljárások) (szavazás)
  
4.7.Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és az EU szerepének alakulása (szavazás)
  
4.8.A Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumainak nyilvánossága (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.Közel-keleti helyzet / Gáza (vita)
 9.Gázszállítás Ukrajnának és az EU-nak Oroszország által (vita)
 10.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 11.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 12.A Szomáli-félsziget helyzete (vita)
 13.Az Európai Unió stratégiája Belarusszal kapcsolatban (vita)
 14.Július 11-ének a srebrenicai mészárlás áldozataira való megemlékezés napjává nyilvánítása (vita)
 15.A következő ülésnap napirendje
 16.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványt nyújtották be a képviselők (az eljárási szabályzat 113. cikke):

- Philip Claeys, Koenraad Dillen és Frank Vanhecke. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Unió bevándorlási és menekültügyi politikájáról tartandó népszavazásáról (B6-0035/2009)
utalva: illetékes: LIBE


3. A cseh elnökség programjának előterjesztése (vita)

A Tanács nyilatkozata: A cseh elnökség programjának előterjesztése

Mirek Topolánek (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Brian Crowley, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Miloslav Ransdorf, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Vladimír Železný, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jana Bobošíková, független, és Mirek Topolánek.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Kristian Vigenin, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Rumiana Jeleva, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská, Miloš Koterec.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tunne Kelam, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitar Stoyanov.

Felszólal: Mirek Topolánek és José Manuel Barroso.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

4. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


4.1. Az útlevelekben és úti okmányokban alkalmazott biztonsági jellemzők és biometrikus elemek ***I (szavazás)

Jelentés a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról szóló 2252/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2009)0015)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2009)0015)

Felszólalások

A szavazás előtt az elnök közli, hogy a Parlamenti Újságírók Egyesülete kérte, hogy az ülés elnöke mindig mondja el szóban is a szavazások számszerű eredményét.

A szavazás után Francesco Enrico Speroni és Edward McMillan-Scott tiltakozik e kérés ellen (az elnök azt feleli, hogy az Elnökséghez fordul majd ebben az ügyben).


4.2. A védelem és a biztonság területéhez kapcsolódó közbeszerzések ***I (szavazás)

Jelentés a honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2009)0016)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2009)0016)


4.3. Veszélyes anyagok és készítmények (diklór-metán) ***I (szavazás)

Jelentés a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek bizonyos veszélyes anyagok és készítmények (diklór-metán) forgalomba hozatala és felhasználása tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2009)0017)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2009)0017)


4.4. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi halászati munkaügyi egyezményének (188. sz. egyezmény) megerősítésére való felhatalmazás * (szavazás)

Jelentés a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2007. évi halászati munkaügyi egyezményének (188. sz. egyezmény) az Európai Közösség érdekében történő megerősítésére való felhatalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2009)0018)


4.5. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2004-2008) (szavazás)

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2004–2008) [2007/2145(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Giusto Catania (A6-0479/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0019)

Felszólalások

Szavazás közben Mogens Camre szóbeli módosítást terjeszt elő a 32. bekezdéshez (elfogadják), Syed Kamall felszólal a szavazási listával kapcsolatban, és Marco Cappato jelzi, hogy a 166. bekezdésnek az angol nyelvű változata az irányadó.


4.6. 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény (a szociális párbeszédre vonatkozó eljárások) (szavazás)

Az eljárási szabályzat 78. cikkének (3) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról (COM(2008)0422) - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság.(B6-0624/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0020)


4.7. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és az EU szerepének alakulása (szavazás)

Jelentés az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és az EU szerepének alakulásáról [2008/2201(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0021)


4.8. A Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumainak nyilvánossága
(szavazás)

Jelentés a Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumainak nyilvánosságáról (az 1049/2001/EK rendelet végrehajtása) [2007/2154(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Marco Cappato (A6-0459/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2009)0022)


5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Carlos Coelho-jelentés - A6-0500/2008
Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Frank Vanhecke, Dimitar Stoyanov

Alexander Graf Lambsdorff-jelentés - A6-0415/2008
Zuzana Roithová, Jim Allister, Carlo Fatuzzo

Carl Schlyter-jelentés - A6-0341/2008
Zuzana Roithová, Kathy Sinnott

Ilda Figueiredo-jelentés - A6-0423/2008
Zuzana Roithová

Giusto Catania-jelentés - A6-0479/2008
Irena Belohorská, Hubert Pirker, Peter Baco, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Péter Olajos, Jim Allister, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Carlo Fatuzzo, Kathy Sinnott, Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Michl Ebner, Koenraad Dillen, Martin Callanan, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Christopher Heaton-Harris, Kinga Gál, László Tőkés, Georgs Andrejevs, John Attard-Montalto

Marco Cappato-jelentés - A6-0459/2008
Gay Mitchell, Zuzana Roithová, Syed Kamall


6. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Kyriacos Triantaphyllides közli, hogy nem működött a szavazógépe a Alexander Graf Lambsdorff -jelentésről - A6-0415/2008 folytatott szavazás során.

Patrizia Toia közli, hogy nem működött a szavazógépe a Marco Cappato -jelentésről - A6-0459/2008 folytatott szavazás során.


(A 13.55 órakor megszakított ülést 15.05 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


8. Közel-keleti helyzet / Gáza (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Közel-keleti helyzet / Gáza

Karel Schwarzenberg (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Luca Romagnoli, független, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Marielle De Sarnez, Roberta Angelilli, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Louis, Jim Allister, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hannes Swoboda, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Miguel Portas, Kathy Sinnott, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Feleknas Uca, Vladimír Železný, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Philippe Morillon, Zbigniew Zaleski, Jelko Kacin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Ioannis Kasoulides, Giulietto Chiesa, Stefano Zappalà, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Richard Howitt, Michael Gahler, Miguel Angel Martínez Martínez és Geoffrey Van Orden.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Gay Mitchell és Karel Schwarzenberg.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sajjad Karim, Colm Burke, Nickolay Mladenov, Neena Gill, Marios Matsakis, Christopher Beazley, Antonio Masip Hidalgo, Margrete Auken, Peter Šťastný, Marian-Jean Marinescu, Bairbre de Brún, Czesław Adam Siekierski, Hannes Swoboda a parlamenti munka megszervezésével kapcsolatban, és Aurelio Juri.

Felszólal: Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Pasqualina Napoletano és Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a közel-keleti/gázai övezetbeli helyzetről (B6-0051/2009);

- Adamos Adamou, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer és Cem Özdemir, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Gázai övezetet sújtó konfliktusról (B6-0054/2009);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides és Gunnar Hökmark, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a közel-keleti/gázai övezetbeli helyzetről (B6-0056/2009);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas és Feleknas Uca, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a közel-keleti/Gázai övezetbeli helyzetről (B6-0057/2009);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a gázai övezeti helyzetről (B6-0058/2009);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki és Marcin Libicki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a Gázai övezet helyzetéről (B6-0059/2009).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.15-i jegyzőkönyv 6.3. pont .


9. Gázszállítás Ukrajnának és az EU-nak Oroszország által (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Gázszállítás Ukrajnának és az EU-nak Oroszország által

Alexandr Vondra (a Tanács soros elnöke) és Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

Felszólal: Jacek Saryusz-Wolski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, István Szent-Iványi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Hanna Foltyn-Kubicka, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Esko Seppänen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jana Bobošíková, független, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati és Bilyana Ilieva Raeva.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Felszólal: Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet és Zbigniew Zaleski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk és Eluned Morgan.

Felszólal: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) és Andris Piebalgs.

A vitát berekesztik.


10. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0001/2009).

Kérdés: 1 (Milan Horáček): Az igazságszolgáltatás Oroszországban.
Kérdés: 2 (Bernd Posselt): Az igazságszolgáltatás Oroszországban.
Kérdés: 3 (Tunne Kelam): Jogállamiság és igazságszolgáltatás Oroszországban.

Alexandr Vondra (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésekre, illetve Milan Horáček, Bernd Posselt és Tunne Kelam kiegészítő kérdéseire.

Felszólal: Daniel Hannan.

Kérdés: 4 (Marian Harkin): A világkereskedelem liberalizációja.

Alexandr Vondra válaszol a kérdésre, illetve Mairead McGuinness, a szerző helyettese, Bernd Posselt és Syed Kamall kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 5 (Seán Ó Neachtain): A közös agrárpolitika jövője 2013 és 2020 között.

Alexandr Vondra válaszol a kérdésre, illetve Seán Ó Neachtain, Avril Doyle és Silvia-Adriana Ţicău kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt 6–19., 21–24. és 26–29. kérdésekre írásban válaszolnak majd (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 20.00 órakor megszakított ülést 21.05 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Marek SIWIEC
alelnök

11. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE-DE és a PSE képviselőcsoport:

JURI bizottság: Eva-Riitta Siitonen

FEMM bizottság: Eva-Riitta Siitonen

A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Eva-Riitta Siitonen

Az EU-Horvátország parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség : Aurelio Juri helyére Hannes Swoboda

A Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Aurelio Juri

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


12. A Szomáli-félsziget helyzete (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Szomáli-félsziget helyzete

Alexandr Vondra (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Filip Kaczmarek, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ana Maria Gomes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Johan Van Hecke, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mikel Irujo Amezaga, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tobias Pflüger, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Karl von Wogau, Corina Creţu, Olle Schmidt, Eva-Britt Svensson és Charles Tannock.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rareş-Lucian Niculescu és Alexandru Nazare.

Felszólal: Alexandr Vondra és Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

Karl von Wogau, Filip Kaczmarek és Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti és Thijs Berman, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke és Thierry Cornillet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mikel Irujo Amezaga, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki és Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Luisa Morgantini és Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Szomáli-félszigeten kialakult helyzetről (B6-0033/2009).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.15-i jegyzőkönyv 6.4. pont .


13. Az Európai Unió stratégiája Belarusszal kapcsolatban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Unió stratégiája Belarusszal kapcsolatban

Alexandr Vondra (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jacek Protasiewicz, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Justas Vincas Paleckis, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Janusz Onyszkiewicz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Milan Horáček, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Věra Flasarová, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Roberto Fiore, független, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Marianne Mikko, Ewa Tomaszewska, Colm Burke és Sylwester Chruszcz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zita Pleštinská, Alessandro Battilocchio, Călin Cătălin Chiriţă, Czesław Adam Siekierski és Flaviu Călin Rus.

Felszólal: Alexandr Vondra és Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert és Janusz Onyszkiewicz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az EU Belarusszal kapcsolatos stratégiájáról (B6-0028/2009);

- Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, az EU Belarusszal kapcsolatos stratégiájáról (B6-0029/2009);

- Elisabeth Schroedter, Hélène Flautre és Milan Horáček, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az EU Belarusszal kapcsolatos stratégiájáról (B6-0030/2009);

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere és Ģirts Valdis Kristovskis, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, az EU Belarusszal kapcsolatos felfogásáról (B6-0031/2009);

- Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Colm Burke, Esther De Lange és Vytautas Landsbergis, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Belaruszról (B6-0032/2009).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.15-i jegyzőkönyv 6.5. pont .


14. Július 11-ének a srebrenicai mészárlás áldozataira való megemlékezés napjává nyilvánítása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Július 11-ének a srebrenicai mészárlás áldozataira való megemlékezés napjává nyilvánítása

Alexandr Vondra (a Tanács soros elnöke) és Benita Ferrero-Waldner (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Doris Pack, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jelko Kacin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Milan Horáček, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Anna Ibrisagic és Diana Wallis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Jelko Kacin és Călin Cătălin Chiriţă.

Felszólal: Alexandr Vondra és Benita Ferrero-Waldner.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Doris Pack, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, július 11-nek az 1995. július 11-i szrebrenicai népirtás áldozataira való európai megemlékezés napjává nyilvánításáról (B6-0022/2009);

- Hannes Swoboda és Jan Marinus Wiersma, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, július 11-nek az 1995. július 11-i szrebrenicai népirtás áldozataira való európai megemlékezés napjává nyilvánításáról (B6-0023/2009);

- Diana Wallis és Jelko Kacin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, július 11-nek az 1995. július 11-i szrebrenicai népirtás áldozataira való európai megemlékezés napjává nyilvánításáról (B6-0024/2009);

- Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka és Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, július 11-nek a szrebrenicai népirtás áldozataira való megemlékezés napjává nyilvánításáról (B6-0025/2009);

- Erik Meijer és André Brie, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, július 11-nek az 1995. július 11-i szrebrenicai népirtás áldozataira való európai megemlékezés napjává nyilvánításáról (B6-0026/2009);

- Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher és Joost Lagendijk, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, július 11-nek az 1995. július 11-i szrebrenicai népirtás áldozataira való európai megemlékezés napjává nyilvánításáról (B6-0027/2009).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.01.15-i jegyzőkönyv 6.6. pont .


15. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 418.510/OJJE).


16. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.35 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Gérard Onesta

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat