Indiċi 
Minuti
PDF 197kWORD 109k
L-Erbgħa, 14 ta' Jannar 2009 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Preżentazzjoni tal-Programm tal-Presidenza Ċeka (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  
4.1.Karatteristiċi ta' sigurtà u l-bijometrika f'passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar ***I (votazzjoni)
  
4.2.Kuntratti pubbliċi fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà ***I (votazzjoni)
  
4.3.Sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (dichloromethane) ***I (votazzjoni)
  
4.4.Awtorizzazzjoni biex tkun irratifikata l-Konvenzjoni dwar il-Ħidma fil-Qasam tas-Sajd, 2007, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (Konvenzjoni Nru 188) * (votazzjoni)
  
4.5.Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2004-2008) (votazzjoni)
  
4.6.Il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu tal-2006 (proċeduri dwar djalogu soċjali) (votazzjoni)
  
4.7.L-evoluzzjoni tal-Kunsill dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, b'mod partikolari l-irwol tal-UE (votazzjoni)
  
4.8.L-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 8.Is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani/Gaża (dibattitu)
 9.Il-provviżżjoni tal-gass mir-Russja lill-Ukrajna u lill-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 10.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 11.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 12.Is-sitwazzjoni fil-Qarn tal-Afrika (dibattitu)
 13.L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-Belarus (dibattitu)
 14.Kommemorazzjoni tal-11 ta' Lulju bħala jum ta' tifkira tal-vittmi tal-massakru ta' Srebrenica (dibattitu)
 15.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 16.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dokumenti mressqa

Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li ġejja tressqet mill-Membri (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura):

- Philip Claeys, Koenraad Dillen u Frank Vanhecke. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar referendum fuq il-politika tal-Unjoni Ewropea dwar l-immigrazzjoni u l-ażil (B6-0035/2009)
irreferut responsabbli: LIBE


3. Preżentazzjoni tal-Programm tal-Presidenza Ċeka (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Preżentazzjoni tal-Programm tal-Presidenza Ċeka

Mirek Topolánek (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel dikjarazzjoni.

Tkellem José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Brian Crowley f'isem il-Grupp UEN, Monica Frassoni f'isem il-Grupp Verts/ALE, Miloslav Ransdorf f'isem il-Grupp GUE/NGL, Vladimír Železný f'isem il-Grupp IND/DEM, Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, u Mirek Topolánek.

PRESIDENT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

Tkellmu: Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Kristian Vigenin, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Rumiana Jeleva, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská, Miloš Koterec.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Tunne Kelam, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitar Stoyanov.

Tkellmu: Mirek Topolánek u José Manuel Barroso.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENT: Luigi COCILOVO
Viċi President

4. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


4.1. Karatteristiċi ta' sigurtà u l-bijometrika f'passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2252/2004 dwar l-istandards għall-karatteristiċi ta' sigurtà u l-bijometrika f'passaporti u dokumenti tal-ivvjaġġar maħruġa mill-Istati Membri [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0015)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0015)

Interventi:

Qabel il-votazzjoni, il-President informa li l-Assoċjazzjoni tal-ġurnalisti Parlamentari kienu esprimew ix-xewqa li r-riżultati bin-numri tal-votazzjonijiet isiru oralment b'mod sistematiku mill-President tas-seduta.

Wara l-votazzjoni, Francesco Enrico Speroni u Edward McMillan-Scott qamu kontra din it-talba (Il-President wieġeb li l-Bureau se jiġi infurmat dwar il-kwistjoni).


4.2. Kuntratti pubbliċi fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' ċerti kuntratti pubbliċi ta' xogħlijiet, provvisti u servizzi fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0016)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0016)


4.3. Sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (dichloromethane) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE rigward ir-restrizzjonijiet fuq it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' ċerti sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi (Dichloromethane) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2009)0017)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0017)


4.4. Awtorizzazzjoni biex tkun irratifikata l-Konvenzjoni dwar il-Ħidma fil-Qasam tas-Sajd, 2007, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (Konvenzjoni Nru 188) * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interessi tal-Komunità Ewropea, il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd, 2007, tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (Konvenzjoni Nru 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2009)0018)


4.5. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2004-2008) (votazzjoni)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea (2004-2008) [2007/2145(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Giusto Catania (A6-0479/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0019)

Interventi:

Waqt il-votazzjoni, Mogens Camre ressaq emenda orali għall-paragrafu 32 (inżammet), Syed Kamall għamel intervent dwar il-lista tal-votazzjoni u Marco Cappato indika li l-verżjoni Ingliża tal-paragrafu 166 kienet awtentika.


4.6. Il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu tal-2006 (proċeduri dwar djalogu soċjali) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni, mressqa skont l-Artikolu 78(3) tar-Regoli ta' Proċedura dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li qed timplimenta l-Ftehim finalizzat mill-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Vapuri tal-Komunità Ewropea (ECSA) u l-Federazzjoni tal-Ħaddiema tat-Trasport Ewropej (ETF) dwar il-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Marittimu tal-2006 u li temenda d-Direttiva 1999/63/KE (COM(2008)0422) – Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. (B6-0624/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0020)


4.7. L-evoluzzjoni tal-Kunsill dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, b'mod partikolari l-irwol tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar l-evoluzzjoni tal-Kunsill dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, u b' mod partikolari, l-irwol tal-UE [2008/2201(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0021)


4.8. L-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (votazzjoni)

Rapport dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001) [2007/2154(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Marco Cappato (A6-0459/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0022)


5. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Carlos Coelho - A6-0500/2008
Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Frank Vanhecke, Dimitar Stoyanov

Rapport Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008
Zuzana Roithová, Jim Allister, Carlo Fatuzzo

Rapport Carl Schlyter - A6-0341/2008
Zuzana Roithová, Kathy Sinnott

Rapport Ilda Figueiredo - A6-0423/2008
Zuzana Roithová

Rapport Giusto Catania - A6-0479/2008
Irena Belohorská, Hubert Pirker, Peter Baco, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Péter Olajos, Jim Allister, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Carlo Fatuzzo, Kathy Sinnott, Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Michl Ebner, Koenraad Dillen, Martin Callanan, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Christopher Heaton-Harris, Kinga Gál, László Tőkés, Georgs Andrejevs, John Attard-Montalto

Rapport Marco Cappato - A6-0459/2008
Gay Mitchell, Zuzana Roithová, Syed Kamall


6. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Kyriacos Triantaphyllides avża li l-apparat tal-votazzjoni tiegħu ma ħadimx fil-mument tal-votazzjoni dwar ir-rapport ta' Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008.

Patrizia Toia infurmat li l-apparat tal-vot tagħha ma ħadimx waqt il-votazzjoni għar-rapport Marco Cappato - A6-0459/2008.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.55
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05 )

PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


8. Is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani/Gaża (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani/Gaża

Karel Schwarzenberg (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE, Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp UEN, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Luisa Morgantini f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM, Luca Romagnoli Membru mhux affiljat, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Marielle De Sarnez, Roberta Angelilli, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Louis, Jim Allister, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hannes Swoboda, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Miguel Portas, Kathy Sinnott, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Feleknas Uca, Vladimír Železný, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Philippe Morillon, Zbigniew Zaleski, Jelko Kacin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Ioannis Kasoulides, Giulietto Chiesa, Stefano Zappalà, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Richard Howitt, Michael Gahler, Miguel Angel Martínez Martínez u Geoffrey Van Orden.

PRESIDENT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Tkellmu: Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Gay Mitchell u Karel Schwarzenberg.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Sajjad Karim, Colm Burke, Nickolay Mladenov, Neena Gill, Marios Matsakis, Christopher Beazley, Antonio Masip Hidalgo, Margrete Auken, Peter Šťastný, Marian-Jean Marinescu, Bairbre de Brún, Czesław Adam Siekierski, Hannes Swoboda dwar l-organizzazzjoni tax-xogħol, u Aurelio Juri.

Tkellem Benita Ferrero-Waldner.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Pasqualina Napoletano u Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE, dwar il-qagħda fil-Lvant Nofsani/il-Medda ta' Gaża (B6-0051/2009);

- Adamos Adamou, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer u Cem Özdemir f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-kunflitt fil-Medda ta' Gaża (B6-0054/2009);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides u Gunnar Hökmark f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-qagħda fil-Lvant Nofsani/il-Medda ta' Gaża (B6-0056/2009);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas u Feleknas Uca f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Qagħda fil-Lvant Nofsani/il-Medda ta' Gaża (B6-0057/2009);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Medda ta' Gaża (B6-0058/2009);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki u Marcin Libicki f'isem il-Grupp UEN, dwar is-sitwazzjoni fil-Medda ta’ Gaża (B6-0059/2009).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.3 tal- Minuti ta' 15.01.2009 .


9. Il-provviżżjoni tal-gass mir-Russja lill-Ukrajna u lill-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-provviżżjoni tal-gass mir-Russja lill-Ukrajna u lill-Unjoni Ewropea

Alexandr Vondra (President fil-kariga tal-Kunsill) u Andris Piebalgs (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

PRESIDENT: Gérard ONESTA
Viċi President

Tkellmu: Jacek Saryusz-Wolski f'isem il-Grupp PPE-DE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE, István Szent-Iványi f'isem il-Grupp ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka f'isem il-Grupp UEN, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Esko Seppänen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-Grupp IND/DEM, Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati u Bilyana Ilieva Raeva.

PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi President

Tkellmu: Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet u Zbigniew Zaleski.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk u Eluned Morgan.

Tkellmu: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) u Andris Piebalgs.

Id-dibattitu ngħalaq.


10. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0001/2009).

Mistoqsija 1 (Milan Horáček): Il-ġustizzja fir-Russja.
Mistoqsija 2 (Bernd Posselt): Il-ġustizzja fir-Russja.
Mistoqsija 3 (Tunne Kelam): L-istat tad-dritt u s-sistema ġudizzjarja fir-Russja.

Alexandr Vondra (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Milan Horáček, Bernd Posselt u Tunne Kelam.

Tkellem Daniel Hannan.

Mistoqsija 4 (Marian Harkin): Il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ dinji.

Alexandr Vondra wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Mairead McGuinness, flok l-awtur, Bernd Posselt u Syed Kamall.

Mistoqsija 5 (Seán Ó Neachtain): Il-ġejjieni tal-politika agrikola komuni fl-2013-2020.

Alexandr Vondra wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Seán Ó Neachtain, Avril Doyle u Silvia-Adriana Ţicău.

Il-mistoqsijiet 6 sa 19, 21 sa 24 u 26 sa 29 li minħabba nuqqas ta' ħin ma tweġbux, se jirċievu tweġiba bil-miktub (ara l-Anness tal-Rapport Verbatim).

Il-ħin tal-mistoqsijiet allokat għall-Kunsill intemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.05 )

PRESIDENT: Marek SIWIEC
Viċi President

11. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-gruppi PPE-DE u PSE:

Kumitat JURI: Eva-Riitta Siitonen

Kumitat FEMM: Eva-Riitta Siitonen

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina: Eva-Riitta Siitonen

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Kroazja: Hannes Swoboda minflok Aurelio Juri

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun: Aurelio Juri

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


12. Is-sitwazzjoni fil-Qarn tal-Afrika (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fil-Qarn tal-Afrika

Alexandr Vondra (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Filip Kaczmarek f'isem il-Grupp PPE-DE, Ana Maria Gomes f'isem il-Grupp PSE, Johan Van Hecke f'isem il-Grupp ALDE, Mikel Irujo Amezaga f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tobias Pflüger f'isem il-Grupp GUE/NGL, Karl von Wogau, Corina Creţu, Olle Schmidt, Eva-Britt Svensson u Charles Tannock.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Rareş-Lucian Niculescu u Alexandru Nazare.

Tkellmu: Alexandr Vondra u Benita Ferrero-Waldner.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

Karl von Wogau, Filip Kaczmarek u Charles Tannock f'isem il-Grupp PPE-DE, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti u Thijs Berman f'isem il-Grupp PSE, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke u Thierry Cornillet f'isem il-Grupp ALDE, Mikel Irujo Amezaga f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki u Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, Luisa Morgantini u Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Qarn tal-Afrika (B6-0033/2009).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal- Minuti ta' 15.01.2009 .


13. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-Belarus (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-Belarus

Alexandr Vondra (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Jacek Protasiewicz f'isem il-Grupp PPE-DE, Justas Vincas Paleckis f'isem il-Grupp PSE, Janusz Onyszkiewicz f'isem il-Grupp ALDE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, Milan Horáček f'isem il-Grupp Verts/ALE, Věra Flasarová f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM, Roberto Fiore Membru mhux affiljat, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Marianne Mikko, Ewa Tomaszewska, Colm Burke u Sylwester Chruszcz

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zita Pleštinská, Alessandro Battilocchio, Călin Cătălin Chiriţă, Czesław Adam Siekierski u Flaviu Călin Rus.

Tkellmu: Alexandr Vondra u Benita Ferrero-Waldner.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert u Janusz Onyszkiewicz f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-istrateġija tal-UE rigward il-Belarus (B6-0028/2009);

- Jan Marinus Wiersma f'isem il-Grupp PSE, dwar l-istrateġija tal-UE rigward il-Belarus (B6-0029/2009);

- Elisabeth Schroedter, Hélène Flautre u Milan Horáček f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-istrateġija tal-UE rigward il-Belarus (B6-0030/2009);

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere u Ģirts Valdis Kristovskis f'isem il-Grupp UEN, dwar l-approċċ tal-UE lejn il-Belarus (B6-0031/2009);

- Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Colm Burke, Esther De Lange u Vytautas Landsbergis f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar Belarus (B6-0032/2009).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal- Minuti ta' 15.01.2009 .


14. Kommemorazzjoni tal-11 ta' Lulju bħala jum ta' tifkira tal-vittmi tal-massakru ta' Srebrenica (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Kommemorazzjoni tal-11 ta' Lulju bħala jum ta' tifkira tal-vittmi tal-massakru ta' Srebrenica

Alexandr Vondra (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Doris Pack f'isem il-Grupp PPE-DE, Richard Howitt f'isem il-Grupp PSE, Jelko Kacin f'isem il-Grupp ALDE, Milan Horáček f'isem il-Grupp Verts/ALE, Erik Meijer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, Anna Ibrisagic u Diana Wallis.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Jelko Kacin u Călin Cătălin Chiriţă.

Tkellmu: Alexandr Vondra u Benita Ferrero-Waldner.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Doris Pack f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-proklamazzjoni tal-11 ta' Lulju bħala l-Jum Kommemorattiv Ewropew għall-vittmi tal-Ġenoċidju ta' Srebrenica fil-11 ta' Lulju 1995 (B6-0022/2009);

- Hannes Swoboda u Jan Marinus Wiersma f'isem il-Grupp PSE, dwar il-proklamazzjoni tal-11 ta' Lulju bħala l-Jum Kommemorattiv Ewropew għall-vittmi tal-Ġenoċidju ta' Srebrenica fil-11 ta' Lulju 1995 (B6-0023/2009);

- Diana Wallis u Jelko Kacin f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-proklamazzjoni tal-11 ta' Lulju bħala l-Jum Kommemorattiv Ewropew għall-vittmi tal-Ġenoċidju ta' Srebrenica fil-11 ta' Lulju 1995 (B6-0024/2009);

- Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, dwar il-kommemorazzjoni tal-11 ta' Lulju bħala jum ta' tifkira għall-vittmi tal-massakru ta' Srebrenica (B6-0025/2009);

- Erik Meijer u André Brie f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-proklamazzjoni tal-11 ta' Lulju bħala l-Jum Kommemorattiv Ewropew għall-vittmi tal-Ġenoċidju ta' Srebrenica fil-11 ta' Lulju 1995 (B6-0026/2009);

- Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher u Joost Lagendijk f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-proklamazzjoni tal-11 ta' Lulju bħala l-Jum Kommemorattiv Ewropew għall-vittmi tal-Ġenoċidju ta' Srebrenica fil-11 ta' Lulju 1995 (B6-0027/2009).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.6 tal- Minuti ta' 15.01.2009 .


15. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 418.510/OJJE).


16. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.35.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza