Index 
Proces-verbal
PDF 196kWORD 113k
Miercuri, 14 ianuarie 2009 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Prezentarea programului preşedenţiei cehe (dezbatere)
 4.Votare
  
4.1.Elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre ***I (vot)
  
4.2.Contractele de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii ***I (vot)
  
4.3.Substanţe şi preparate periculoase (diclormetan) ***I (vot)
  
4.4.Autorizarea ratificării Convenției din 2007 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului (Convenția 188) * (vot)
  
4.5.Situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2004-2008) (vot)
  
4.6.Convenţia privind munca maritimă 2006(proceduri referitoare la dialogul social) (vot)
  
4.7.Dezvoltarea Consiliului ONU pentru drepturile omului, inclusiv a rolului UE (vot)
  
4.8.Accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (vot)
 5.Explicaţii privind votul
 6.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 7.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 8.Situaţia din Orientul-Mijlociu/Gaza (dezbatere)
 9.Furnizarea cu gaz Ucrainei şi UE de către Rusia (dezbatere)
 10.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 11.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 12.Situaţia din Cornul Africii (dezbatere)
 13.Strategia Uniunii Europene privind Belarus (dezbatere)
 14.Comemorarea zilei de 11 iulie ca zi comemorativă a victimelor masacrului de la Srebrenica (dezbatere)
 15.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 16.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Depunere de documente

Următoarea propunere de rezoluţie a fost depusă de către deputaţi (articolul 113 din Regulamentul de procedură):

- Philip Claeys, Koenraad Dillen Frank Vanhecke. Propunere de rezoluţie referitoare la organizarea unui referendum privind politica Uniunii Europene în materie de imigrație și azil (B6-0035/2009)

retrimis

fond :

LIBE


3. Prezentarea programului preşedenţiei cehe (dezbatere)

Declaraţie a Consiliului: Prezentarea programului preşedenţiei cehe

Mirek Topolánek (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului)a făcut declaraţia.

A intervenit José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei).

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Brian Crowley, în numele Grupului UEN, Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, Miloslav Ransdorf, în numele Grupului GUE/NGL, Vladimír Železný, în numele Grupului IND/DEM, Jana Bobošíková, neafiliată, şi Mirek Topolánek.

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Au intervenit: Jan Zahradil, Libor Rouček, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Claude Turmes, Jiří Maštálka, Philippe de Villiers, Frank Vanhecke, Timothy Kirkhope, Kristian Vigenin, Adina-Ioana Vălean, Mario Borghezio, Milan Horáček, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Hartmut Nassauer, Enrique Barón Crespo, Lena Ek, Ģirts Valdis Kristovskis, Jacek Saryusz-Wolski, Jo Leinen, Andrew Duff, Bogdan Pęk, Stefano Zappalà, Bernard Poignant, Margarita Starkevičiūtė, Elmar Brok, Edite Estrela, Marco Cappato, Gunnar Hökmark, Maria Berger, Othmar Karas, Gary Titley, Josef Zieleniec, Proinsias De Rossa, Jerzy Buzek, Jan Andersson, Rumiana Jeleva, Katalin Lévai, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli, John Bowis, Józef Pinior, Mihael Brejc, Richard Falbr, Zita Pleštinská, Miloš Koterec.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tunne Kelam, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dimitar Stoyanov.

Au intervenit: Mirek Topolánek şi José Manuel Barroso.

Dezbaterea s-a încheiat.


PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


4.1. Elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre [COM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0015)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0015)

Intervenţii

Înainte de vot, Preşedintele a anunţat faptul că Asociaţia jurnaliştilor parlamentari şi-a exprimat dorinţa ca rezultatele în cifre ale voturilor să fie menţionate oral, în mod sistematic, de către preşedintele de sedinţă.

După votare, Francesco Enrico Speroni şi Edward McMillan-Scott s-au pronunţat împotriva acestei solicitări (Preşedintele a răspuns că Biroul va fi sesizat în legătură cu acest fapt).


4.2. Contractele de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii ***I (vot)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind coordonarea procedurilor de atribuire a anumitor contracte de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii în domeniile apărării şi securităţii [COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0016)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0016)


4.3. Substanţe şi preparate periculoase (diclormetan) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate periculoase (diclormetan) [COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2009)0017)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0017)


4.4. Autorizarea ratificării Convenției din 2007 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului (Convenția 188) * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Comunității Europene, a Convenției din 2007 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului (Convenția 188) [COM(2008)0320 - C6-0218/2008 - 2008/0107(CNS)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Ilda Figueiredo (A6-0423/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2009)0018)


4.5. Situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2004-2008) (vot)

Raport privind situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2004-2008) [2007/2145(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Giusto Catania (A6-0479/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0019)

Intervenţii

În cursul votării, Mogens Camre a propus un amendament oral la punctul 32 (reţinut), Syed Kamall a intervenit cu privire la lista voturilor şi Marco Cappato a indicat faptul că versiunea engleză a punctului 166 este autentică.


4.6. Convenţia privind munca maritimă 2006
(proceduri referitoare la dialogul social) (vot)

Acord ECSA / FST referitor la Convenţia privind munca maritimă 2006, de modificare a Directivei 1999/63/CE (COM(2008)0422) - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale.(B6-0624/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0020)


4.7. Dezvoltarea Consiliului ONU pentru drepturile omului, inclusiv a rolului UE (vot)

Raport privind dezvoltarea Consiliului ONU pentru drepturile omului, inclusiv a rolului UE [2008/2201(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Laima Liucija Andrikienė (A6-0498/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0021)


4.8. Accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (vot)

Raport referitor la accesul publicului la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei (punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001) [2007/2154(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Marco Cappato (A6-0459/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat P6_TA(2009)0022)


5. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Carlos Coelho - A6-0500/2008
Hubert Pirker, Zuzana Roithová, Frank Vanhecke, Dimitar Stoyanov

Raport Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008
Zuzana Roithová, Jim Allister, Carlo Fatuzzo

Raport Carl Schlyter - A6-0341/2008
Zuzana Roithová, Kathy Sinnott

Raport Ilda Figueiredo - A6-0423/2008
Zuzana Roithová

Raport Giusto Catania - A6-0479/2008
Irena Belohorská, Hubert Pirker, Peter Baco, Zuzana Roithová, Simon Busuttil, Péter Olajos, Jim Allister, Frank Vanhecke, Philip Claeys, Carlo Fatuzzo, Kathy Sinnott, Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Michl Ebner, Koenraad Dillen, Martin Callanan, Daniel Hannan, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten, Christopher Heaton-Harris, Kinga Gál, László Tőkés, Georgs Andrejevs, John Attard-Montalto

Raport Marco Cappato - A6-0459/2008
Gay Mitchell, Zuzana Roithová, Syed Kamall


6. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Kyriacos Triantaphyllides a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării raportului Alexander Graf Lambsdorff - A6-0415/2008.

Patrizia Toia a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat la votarea raportului Marco Cappato - A6-0459/2008.


(Şedinţa, suspendată la 13.55, a fost reluată la 15.05.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


8. Situaţia din Orientul-Mijlociu/Gaza (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Situaţia din Orientul-Mijlociu/Gaza

Karel Schwarzenberg (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului UEN, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Luca Romagnoli, neafiliat, Elmar Brok, Pasqualina Napoletano, Marielle De Sarnez, Roberta Angelilli, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Louis, Jim Allister, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Hannes Swoboda, Chris Davies, Seán Ó Neachtain, David Hammerstein, Miguel Portas, Kathy Sinnott, Tokia Saïfi, Véronique De Keyser, Frédérique Ries, Feleknas Uca, Vladimír Železný, Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Philippe Morillon, Zbigniew Zaleski, Jelko Kacin, Jana Hybášková, Libor Rouček, Ioannis Kasoulides, Giulietto Chiesa, Stefano Zappalà, Maria Eleni Koppa, Struan Stevenson, Richard Howitt, Michael Gahler, Miguel Angel Martínez Martínez şi Geoffrey Van Orden.

PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Proinsias De Rossa, Kinga Gál, Gay Mitchell şi Karel Schwarzenberg.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sajjad Karim, Colm Burke, Nickolay Mladenov, Neena Gill, Marios Matsakis, Christopher Beazley, Antonio Masip Hidalgo, Margrete Auken, Peter Šťastný, Marian-Jean Marinescu, Bairbre de Brún, Czesław Adam Siekierski, Hannes Swoboda cu privire la organizarea lucrărilor şi Aurelio Juri.

A intervenit Benita Ferrero-Waldner.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Pasqualina Napoletano şi Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, privind situația din Orientul Mijlociu/Fâșia Gaza (B6-0051/2009);

- Adamos Adamou, Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer şi Cem Özdemir, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la conflictul din Fâșia Gaza (B6-0054/2009);

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides şi Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE-DE, privind situația din Orientul Mijlociu/Fâșia Gaza (B6-0056/2009);

- Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas şi Feleknas Uca, în numele Grupului GUE/NGL, privind situația din Orientul Mijlociu/Fâșia Gaza (B6-0057/2009);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Fâșia Gaza (B6-0058/2009);

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki şi Marcin Libicki, în numele Grupului UEN, privind situația din Fâșia Gaza (B6-0059/2009).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 15.01.2009.


9. Furnizarea cu gaz Ucrainei şi UE de către Rusia (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Furnizarea cu gaz Ucrainei şi UE de către Rusia

Alexandr Vondra (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Andris Piebalgs (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Jacek Saryusz-Wolski, în numele Grupului PPE-DE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, István Szent-Iványi, în numele Grupului ALDE, Hanna Foltyn-Kubicka, în numele Grupului UEN, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Esko Seppänen, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului IND/DEM, Jana Bobošíková, neafiliată, Giles Chichester, Jan Marinus Wiersma, Janusz Onyszkiewicz, Marcin Libicki, Bernard Wojciechowski, Irena Belohorská, Herbert Reul, Reino Paasilinna, Henrik Lax, Inese Vaidere, Dimitar Stoyanov, Charles Tannock, Adrian Severin, Toine Manders, Dariusz Maciej Grabowski, Nickolay Mladenov, Atanas Paparizov, Metin Kazak, Eugenijus Maldeikis, John Purvis, Dariusz Rosati şi Bilyana Ilieva Raeva.

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

Au intervenit: Romana Jordan Cizelj, Szabolcs Fazakas, Ivo Belet şi Zbigniew Zaleski.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zita Pleštinská, Evgeni Kirilov, Fiona Hall, András Gyürk şi Eluned Morgan.

Au intervenit: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) şi Andris Piebalgs.

Dezbaterea s-a încheiat.


10. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Consiliului (B6-0001/2009).

Întrebarea 1 (Milan Horáček): Justiţia în Rusia
Întrebarea 2 (Bernd Posselt): Justiţia în Rusia
Întrebarea 3 (Tunne Kelam): Statul de drept şi sistemul judiciar în Rusia

Alexandr Vondra (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns întrebărilor, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Milan Horáček, Bernd Posselt şi Tunne Kelam.

A intervenit Daniel Hannan.

Întrebarea 4 (Marian Harkin): Liberalizarea comerţului mondial

Alexandr Vondra a răspuns la întrebare, precum şi la întrebările suplimentare adresate de Mairead McGuinness, supleant al autorului, Bernd Posselt şi Syed Kamall.

Întrebarea 5 (Seán Ó Neachtain): Viitorul politicii agricole comune în 2013-20120.

Alexandr Vondra a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Seán Ó Neachtain, Avril Doyle şi Silvia-Adriana Ţicău.

Întrebările 6-19, 21-24, precum şi 26-29 care, din lipsă de timp, nu au primit răspuns vor primi răspunsuri scrise (vezi Anexa la Stenogramă).

Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 20.00, a fost reluată la 21.05.)

PREZIDEAZĂ: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

11. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE-DE şi a Grupului PSE următoarele solicitări de numire:

JURI: Eva-Riitta Siitonen

FEMM: Eva-Riitta Siitonen

Delegaţia pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză: Eva-Riitta Siitonen

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Croaţia: Hannes Swoboda în locul lui Aurelio Juri

Delegaţia pentru relaţiile cu Japonia: Aurelio Juri

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nici o obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


12. Situaţia din Cornul Africii (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Situaţia din Cornul Africii

Alexandr Vondra (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE-DE, Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE, Johan Van Hecke, în numele Grupului ALDE, Mikel Irujo Amezaga, în numele Grupului Verts/ALE, Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL, Karl von Wogau, Corina Creţu, Olle Schmidt, Eva-Britt Svensson şi Charles Tannock.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rareş-Lucian Niculescu şi Alexandru Nazare.

Au intervenit: Alexandr Vondra şi Benita Ferrero-Waldner.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Karl von Wogau, Filip Kaczmarek şi Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, Alain Hutchinson, Ana Maria Gomes, Glenys Kinnock, Marie-Arlette Carlotti şi Thijs Berman, în numele Grupului PSE, Renate Weber, Marco Cappato, Olle Schmidt, Johan Van Hecke şi Thierry Cornillet, în numele Grupului ALDE, Mikel Irujo Amezaga, în numele Grupului Verts/ALE, Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki şi Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Luisa Morgantini şi Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Cornul Africii (B6-0033/2009).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 15.01.2009.


13. Strategia Uniunii Europene privind Belarus (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Strategia Uniunii Europene privind Belarus

Alexandr Vondra (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Jacek Protasiewicz, în numele Grupului PPE-DE, Justas Vincas Paleckis, în numele Grupului PSE, Janusz Onyszkiewicz, în numele Grupului ALDE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, Milan Horáček, în numele Grupului Verts/ALE, Věra Flasarová, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Roberto Fiore, neafiliat, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Marianne Mikko, Ewa Tomaszewska, Colm Burke şi Sylwester Chruszcz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zita Pleštinská, Alessandro Battilocchio, Călin Cătălin Chiriţă, Czesław Adam Siekierski şi Flaviu Călin Rus.

Au intervenit: Alexandr Vondra şi Benita Ferrero-Waldner.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Jeanine Hennis-Plasschaert şi Janusz Onyszkiewicz, în numele Grupului ALDE, privind strategia UE pentru Belarus (B6-0028/2009);

- Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, privind strategia UE pentru Belarus (B6-0029/2009);

- Elisabeth Schroedter, Hélène Flautre şi Milan Horáček, în numele Grupului Verts/ALE, privind strategia UE pentru Belarus (B6-0030/2009);

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere şi Ģirts Valdis Kristovskis, în numele Grupului UEN, privind abordarea UE față de Belarus (B6-0031/2009);

- Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Colm Burke, Esther De Lange şi Vytautas Landsbergis, în numele Grupului PPE-DE, privind Belarusul (B6-0032/2009).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 15.01.2009.


14. Comemorarea zilei de 11 iulie ca zi comemorativă a victimelor masacrului de la Srebrenica (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Comemorarea zilei de 11 iulie ca zi comemorativă a victimelor masacrului de la Srebrenica

Alexandr Vondra (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Doris Pack, în numele Grupului PPE-DE, Richard Howitt, în numele Grupului PSE, Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE, Milan Horáček, în numele Grupului Verts/ALE, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Anna Ibrisagic şi Diana Wallis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Jelko Kacin şi Călin Cătălin Chiriţă.

Au intervenit: Alexandr Vondra şi Benita Ferrero-Waldner.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Doris Pack, în numele Grupului PPE-DE, privind proclamarea zilei de 11 iulie drept Ziua europeană pentru comemorarea victimelor genocidului de la Srebrenica din 11 iulie 1995 (B6-0022/2009);

- Hannes Swoboda şi Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, privind proclamarea zilei de 11 iulie drept Ziua europeană pentru comemorarea victimelor genocidului de la Srebrenica din 11 iulie 1995 (B6-0023/2009);

- Diana Wallis şi Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE, privind proclamarea zilei de 11 iulie drept Ziua europeană pentru comemorarea victimelor genocidului de la Srebrenica din 11 iulie 1995 (B6-0024/2009);

- Salvatore Tatarella, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN, privind comemorarea datei de 11 iulie ca ziua comemorării victimelor masacrului de la Srebrenica (B6-0025/2009);

- Erik Meijer şi André Brie, în numele Grupului GUE/NGL, privind proclamarea zilei de 11 iulie drept Ziua europeană pentru comemorarea victimelor genocidului de la Srebrenica din 11 iulie 1995 (B6-0026/2009);

- Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher şi Joost Lagendijk, în numele Grupului Verts/ALE, privind proclamarea zilei de 11 iulie drept Ziua europeană pentru comemorarea victimelor genocidului de la Srebrenica din 11 iulie 1995 (B6-0027/2009).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 15.01.2009.


15. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 418.510/OJJE).


16. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.35.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate