Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2152(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0488/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0488/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2009 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0023

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

6.1. Δημοσιονομικός έλεγχος των κονδυλίων της ΕΕ στο Aφγανιστάν (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το δημοσιονομικό έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ στο Αφγανιστάν [2008/2152(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0023)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου