Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2504(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0051/2009

Разисквания :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Гласувания :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Приети текстове :

P6_TA(2009)0025

Протокол
Четвъртък, 15 януари 2009 г. - Страсбург

6.3. Положението в ивицата Газа (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 и B6-0059/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0051/2009

(за замяна на B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 и B6-0059/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi и Vito Bonsignore, от името на групата PPE-DE,

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин, Richard Howitt и Proinsias De Rossa, от името на групата PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Inese Vaidere, Eoin Ryan, Mirosław Mariusz Piotrowski и Adam Bielan, от името на групата UEN,

Daniel Cohn-Bendit и Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini и Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL,

Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM

приема се (P6_TA(2009)0025)

Изказвания

Martin Schulz, от името на групата PSE, се изказа преди гласуването с искане Израел да се ангажира да гарантира безопасността на международните организации; освен това, той изрази почитта си към Michel Rocard по случай наближаващото му оттегляне от политиката (Председателят се присъедини към това поздравление).

Michael Gahler, от името на групата PPE-DE, представи устно изменение към параграф 3, което беше прието.

Председателят съобщи, че в качеството си на председател на Евросредиземноморската парламентарна асамблея (Euromed) ще предложи тя да приеме резолюция със същото съдържание като приетата от Европейския парламент.

Правна информация - Политика за поверителност