Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2504(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0051/2009

Συζήτηση :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0025

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

6.3. Κατάσταση στη Μέση Ανατολή/Γάζα (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 και B6-0059/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0051/2009

(αντικαθιστά τις B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 και B6-0059/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Jana Hybášková, Ιωάννης Κασουλίδης, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi και Vito Bonsignore, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Richard Howitt και Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Inese Vaidere, Eoin Ryan, Mirosław Mariusz Piotrowski και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Daniel Cohn-Bendit και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0025)

Παρεμβάσεις

Ο Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, παρεμβαίνει, πριν από την ψηφοφορία, και ζητεί όπως το Ισραήλ αναλάβει τη δέσμευση να εγγυηθεί την ασφάλεια των διεθνών οργανώσεων· επίσης εξαίρει το έργο του Michel Rocard, ενόψει της επικείμενης συνταξιοδότησης του τελευταίου (Ο Πρόεδρος αποτίει επίσης φόρο τιμής στον απερχόμενο βουλευτή).

Ο Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 3, η οποία κρατείται.

- Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Συνέλευσης Euromed, θα προτείνει την έγκριση ψηφίσματος ιδίου περιεχομένου με το ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σήμερα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου