Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2504(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0051/2009

Debatten :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Stemmingen :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0025

Notulen
Donderdag 15 januari 2009 - Straatsburg

6.3. Situatie in het Midden-Oosten/Gaza (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 en B6-0059/2009

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0051/2009

(ter vervanging van B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 en B6-0059/2009):

ingediend door de volgende leden:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi en Vito Bonsignore, namens de PPE-DE-Fractie,

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Richard Howitt en Proinsias De Rossa, namens de PSE-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Inese Vaidere, Eoin Ryan, Mirosław Mariusz Piotrowski en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit en Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2009)0025)

Het woord werd gevoerd door:

- Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, vóór de stemming, die aandrong op de toezegging van Israël de veiligheid van internationale organisaties te waarborgen; hij wenste voorts Michel Rocard een voorspoedig pensioen toe (de Voorzitter sloot zich aan bij deze woorden);

- Michael Gahler, namens de PPE-DE-Fractie, die een mondeling amendement indiende op paragraaf 3, dat in aanmerking werd genomen;

- de Voorzitter die mededeelde dat hij in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Euromed-Vergadering zou voorstellen een resolutie met dezelfde strekking als die welke vandaag door het Parlement was aangenomen, aan te nemen.

Juridische mededeling - Privacybeleid