Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2504(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0051/2009

Debaty :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Głosowanie :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0025

Protokół
Czwartek, 15 stycznia 2009 r. - Strasburg

6.3. Sytuacja na Bliskim Wschodzie/Gaza (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 i B6-0059/2009

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0051/2009

(zastępujący B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 i B6-0059/2009):

złożony przez następujących posłów:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi i Vito Bonsignore w imieniu grupy PPE-DE,

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Richard Howitt i Proinsias De Rossa w imieniu grupy PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Inese Vaidere, Eoin Ryan, Mirosław Mariusz Piotrowski i Adam Bielan w imieniu grupy UEN,

Daniel Cohn-Bendit i Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini i Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL,

Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM

Przyjęto (P6_TA(2009)0025)

Wystąpienia

Martin Schulz w imieniu grupy politycznej PSE wystąpił przed głosowaniem z wnioskiem, aby Izrael zobowiązał się do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych; ponadto złożył Michelowi Rocardowi wyrazy uznania z okazji wycofania się z życia politycznego (Przewodniczący przyłączył się do tego hołdu).

Michael Gahler w imieniu grupy PPE-DE złożył poprawkę ustną do ust. 3, która została przyjęta.

Przewodniczący poinformował, że jako przewodniczący Zgromadzenia Euromed zaproponuje, aby przyjąć rezolucję o takiej samej treści jak rezolucja przyjęta w dniu dzisiejszym przez Parlament.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności