Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2508(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0036/2009

Συζήτηση :

PV 15/01/2009 - 10.1
CRE 15/01/2009 - 10.1

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2009 - 11.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0029

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

10.1. Ιράν: η υπόθεση Shirin Ebadi
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 και B6-0052/2009

Οι Μάριος Ματσάκης, Catherine Stihler, Jean Lambert, Tunne Kelam και Erik Meijer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Józef Pinior, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alexandru Nazare, Paulo Casaca, Janusz Onyszkiewicz και Zbigniew Zaleski.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.01.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου