Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 15. januar 2009 - Strasbourg

10. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 13.01.2009)


10.1. Iran: sagen om Shirin Ebadi

Forslag til beslutning B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 og B6-0052/2009

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Jean Lambert, Tunne Kelam og Erik Meijer forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen, Józef Pinior for PSE-Gruppen, og Leopold Józef Rutowicz for UEN-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alexandru Nazare, Paulo Casaca, Janusz Onyszkiewicz og Zbigniew Zaleski.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.1 i protokollen af 15.01.2009.


10.2. Guinea

Forslag til beslutning B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 og B6-0053/2009

Marios Matsakis, Jean-Pierre Audy og Erik Meijer forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Filip Kaczmarek for PPE-DE-Gruppen, og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Charles Tannock, Zdzisław Zbigniew Podkański, Laima Liucija Andrikienė og Leopold Józef Rutowicz.

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.2 i protokollen af 15.01.2009.


10.3. Pressefrihed i Kenya

Forslag til beslutning B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 og B6-0055/2009

Marios Matsakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Colm Burke og Erik Meijer forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen, Catherine Stihler for PSE-Gruppen, Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen, og Tadeusz Zwiefka.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė.

Talere: Marios Matsakis om situationen i Gaza.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Leopold Józef Rutowicz og Janusz Onyszkiewicz.

Vladimír Špidla tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 15.01.2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik