Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2508(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0036/2009

Συζήτηση :

PV 15/01/2009 - 10.1
CRE 15/01/2009 - 10.1

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2009 - 11.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0029

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο

11.1. Ιράν: η υπόθεση Shirin Ebadi (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 και B6-0052/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0036/2009

(αντικαθιστά τις B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 και B6-0052/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda και Christa Prets, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Μάριος Ματσάκης και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni και Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Eva-Britt Svensson και Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0029)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου