Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2509(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0037/2009

Debatter :

PV 15/01/2009 - 10.2
CRE 15/01/2009 - 10.2

Omröstningar :

PV 15/01/2009 - 11.2

Antagna texter :

P6_TA(2009)0030

Protokoll
Torsdagen den 15 januari 2009 - Strasbourg

11.2. Guinea (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 och B6-0053/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0037/2009

(ersätter B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 och B6-0053/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen,
Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman och Catherine Neris för PSE-gruppen,
Marios Matsakis, Thierry Cornillet och Johan Van Hecke för ALDE-gruppen,
Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen,
Marie-Hélène Aubert för Verts/ALE-gruppen,
Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P6_TA(2009)0030)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy