Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Μεταφορά των ζώων (συζήτηση)
 3.Μεσογειακή δίαιτα (συζήτηση)
 4.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 5.Αποκατάσταση της αναμετάδοσης των τηλεοπτικών εκπομπών του NTDTV προς την Κίνα μέσω του Eutelsat (γραπτή δήλωση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Δημοσιονομικός έλεγχος των κονδυλίων της ΕΕ στο Aφγανιστάν (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (ψηφοφορία)
  
6.3.Κατάσταση στη Μέση Ανατολή/Γάζα (ψηφοφορία)
  
6.4.Κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής (ψηφοφορία)
  
6.5.Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι τις Λευκορωσίας (ψηφοφορία)
  
6.6.Επέτειος της 11ης Ιουλίου ως ημέρας μνήμης των θυμάτων της σφαγής στη Σρεμπρένιτσα (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
10.1.Ιράν: η υπόθεση Shirin Ebadi
  
10.2.Γουϊνέα
  
10.3.Ελευθερία του Τύπου στην Κένυα
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Ιράν: η υπόθεση Shirin Ebadi (ψηφοφορία)
  
11.2.Γουϊνέα (ψηφοφορία)
  
11.3.Ελευθερία του Τύπου στην Κένυα (ψηφοφορία)
 12.Κατάθεση εγγράφωv
 13.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 14.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (220 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (243 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (151 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (223 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (225 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (226 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (503 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (443 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου