Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 15 januari 2009 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Vervoer van dieren (debat)
 3.Mediterraan voedselpakket (debat)
 4.Mededeling van gemeenschappelijke standpunten van de Raad
 5.Hervatting van de tv-uitzendingen van NTDTV Television in China via Eutelsat (schriftelijke verklaring)
 6.Stemmingen
  
6.1.Begrotingscontrole op de financiële middelen van de EU in Afghanistan (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.De omzetting en toepassing van Richtlijn 2002/73/EG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden (stemming)
  
6.3.Situatie in het Midden-Oosten/Gaza (stemming)
  
6.4.Situatie in de Hoorn van Afrika (stemming)
  
6.5.Strategie van de Europese Unie tegenover Wit-Rusland (stemming)
  
6.6.Uitroepen van 11 juli tot Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
10.1.Iran: de zaak Shirin Ebadi
  
10.2.Guinee
  
10.3.Persvrijheid in Kenia
 11.Stemmingen
  
11.1.Iran: de zaak Shirin Ebadi (stemming)
  
11.2.Guinee (stemming)
  
11.3.Persvrijheid in Kenia (stemming)
 12.Ingekomen stukken
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten
 14.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (201 kb) Presentielijst (57 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (243 kb) 
 
Notulen (150 kb) Presentielijst (22 kb) Stemmingsuitslagen (189 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (223 kb) 
 
Notulen (214 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (306 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (364 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid