Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 15 januari 2009 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Skydd av djur under transport (debatt)
 3.Medelhavsdieten (debatt)
 4.Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter
 5.Återupptagande av NTDTV:s sändningar till Kina via Eutelsat (skriftlig förklaring)
 6.Omröstning
  
6.1.Budgetkontrollen av EU-medlen i Afghanistan (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Införlivandet och tillämpningen av direktiv 2002/73/EG om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (omröstning)
  
6.3.Situationen i Mellanöstern/Gaza (omröstning)
  
6.4.Situationen i Afrikas horn (omröstning)
  
6.5.Europeiska unionens strategi för Vitryssland (omröstning)
  
6.6.11 juli som dag till minne av offren för massakern i Srebrenica (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
10.1.Iran: fallet Shirin Ebadi
  
10.2.Guinea
  
10.3.Pressfrihet i Kenya
 11.Omröstning
  
11.1.Iran: fallet Shirin Ebadi (omröstning)
  
11.2.Guinea (omröstning)
  
11.3.Pressfrihet i Kenya (omröstning)
 12.Inkomna dokument
 13.Beslut om vissa dokument
 14.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (202 kb) Närvarolista (57 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (243 kb) 
 
Protokoll (147 kb) Närvarolista (22 kb) Omröstningsresultat (200 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (222 kb) 
 
Protokoll (209 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (208 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (365 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy