Index 
Proces-verbal
PDF 213kWORD 151k
Joi, 15 ianuarie 2009 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Transportul de animale (dezbatere)
 3.Dieta mediteraneană (dezbatere)
 4.Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului
 5.Reluarea difuzării emisiunilor postului de televiziune NTDTV în China prin Eutelsat (declaraţie scrisă)
 6.Votare
  
6.1.Controlul bugetar al fondurilor UE în Afganistan (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.2.Transpunerea şi aplicarea Directivei 2002/73/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă (vot)
  
6.3.Situaţia din Orientul-Mijlociu/Gaza (vot)
  
6.4.Situaţia din Cornul Africii (vot)
  
6.5.Strategia Uniunii Europene privind Belarus (vot)
  
6.6.Comemorarea zilei de 11 iulie ca zi comemorativă a victimelor masacrului de la Srebrenica (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
10.1.Iran: cazul Shirin Ebadi
  
10.2.Guineea
  
10.3.Libertatea presei în Kenya
 11.Votare
  
11.1.Iran: cazul Shirin Ebadi (vot)
  
11.2.Guineea (vot)
  
11.3.Libertatea presei în Kenya (vot)
 12.Depunere de documente
 13.Decizii privind anumite documente
 14.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)
 15.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 16.Calendarul următoarelor şedinţe
 17.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 10.05.


2. Transportul de animale (dezbatere)

Întrebare orală (O-0134/2008) adresată de Neil Parish, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Regulamentul privind transportul de animale (CE) nr. 1/2005: rapoarte anuale ale statelor membre privind aplicarea acestuia (B6-0496/2008)

Neil Parish a dezvoltat întrebarea orală.

Vladimír Špidla (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Struan Stevenson, în numele Grupului PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, în numele Grupului PSE, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului UEN, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Jens Holm, în numele Grupului GUE/NGL, Godfrey Bloom, în numele Grupului IND/DEM, Jim Allister, neafiliat, Elisabeth Jeggle, Luis Manuel Capoulas Santos, Mojca Drčar Murko, Andrzej Tomasz Zapałowski, Kathy Sinnott, Lydia Schenardi, Mairead McGuinness, Robert Evans, Fiona Hall, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Elizabeth Lynne şi Den Dover.

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

A intervenit Samuli Pohjamo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Agnes Schierhuber, Richard Corbett, Sylwester Chruszcz, Constantin Dumitriu, Maria Petre, Avril Doyle şi Czesław Adam Siekierski.

A intervenit Neil Parish pentru a adresa Comisiei câteva întrebări suplimentare, la care a răspuns Vladimír Špidla.

Dezbaterea s-a încheiat.


3. Dieta mediteraneană (dezbatere)

Întrebare orală (O-0135/2008) adresată de Neil Parish, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Dieta mediteraneană (B6-0497/2008)

Neil Parish a dezvoltat întrebarea orală.

Vladimír Špidla (membru al Comisiei) a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Rosa Miguélez Ramos, în numele Grupului PSE, Jorgo Chatzimarkakis, în numele Grupului ALDE, Sebastiano (Nello) Musumeci, în numele Grupului UEN, Pedro Guerreiro, în numele Grupului GUE/NGL, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Tatarella, Vincenzo Lavarra şi Alessandro Battilocchio.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Czesław Adam Siekierski, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska şi Jean-Claude Martinez.

A intervenit Vladimír Špidla.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Şedinţa, suspendată la 11.50, a fost reluată la 12.00.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

A intervenit Francis Wurtz care, din perspectiva votului prevăzut cu privire la situaţia din Orientul Mijlociu/Gaza (punctul 6.3 al PV din 15.01.2009), a semnalat bombardamentul la care a fost ţintă sediul Agenţiei ONU pentru ajutorarea refugiaţilor din Gaza.


4. Comunicarea poziţiilor comune ale Consiliului

Preşedintele a anunţat, în temeiul articolului 57 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, primirea următoarelor poziţii comune ale Consiliului, motivele adoptării acestora, precum şi poziţia Comisiei privind:

- Poziţia comună a Consiliului adoptată la 17 decembrie 2008 în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi de stabilire a conţinutului anexelor acestuia (14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD))
retrimis fond: EMPL

- Poziţia comună a Consiliului adoptată la 20 noiembrie 2008 în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile referitoare la produsele fitosanitare (11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD))
retrimis fond: ENVI

- Poziţia comună a Consiliului, adoptată la 18 decembrie 2008, în vederea adoptării unui regulamentul al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanţelor farmacologic active din alimentele de origine animală de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 şi de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European şi al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (15079/2/2008 - C6-0005/2009 - 2007/0064(COD))
retrimis fond: ENVI

- Poziţia comună adoptată de Consiliu la 17 decembrie 2008 în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD))
retrimis fond: EMPL

- Poziţie comună adoptată de Consiliu la data de 9 ianuarie 2009 în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune de acces pe piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD))
retrimis fond: TRAN

- Poziţie comună adoptată de Consiliu la data de 9 ianuarie 2009 în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD))
retrimis fond: TRAN

- Poziţie comună adoptată de Consiliu la 9 ianuarie 2009 în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul (reformare) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD))
retrimis fond: TRAN

- Poziţia comună adoptată de Consiliu la 9 ianuarie 2009 în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Agenţiei pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energiei (14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD))
retrimis fond: ITRE

- Poziţie comună adoptată de Consiliu la 9 ianuarie 2009 în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE (14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD))
retrimis fond: ITRE

- Poziţie comună adoptată de Consiliu la 9 ianuarie 2009 în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 (14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD))
retrimis fond: ITRE

- Poziţie comună adoptată de Consiliu la data de 9 ianuarie 2009 în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 (14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD))
retrimis fond: ITRE

- Poziţie comună adoptată de Consiliu la data de 9 ianuarie 2009 în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE (14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD))
retrimis fond: ITRE

Prin urmare, termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunţa începe mâine, 16 ianuarie 2009.


5. Reluarea difuzării emisiunilor postului de televiziune NTDTV în China prin Eutelsat (declaraţie scrisă)

Declaraţia scrisă 0086/2008 depusă de deputaţii Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock şi Helga Trüpel privind reluarea difuzării emisiunilor postului de televiziune în China prin Eutelsat, a întrunit semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul; prin urmare, în conformitate cu articolul 116 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, va fi transmisă destinatarilor săi şi va fi publicată, împreună cu numele semnatarilor, în Textele adoptate în şedinţa din 3 februarie 2009.

A intervenit Marco Cappato.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Controlul bugetar al fondurilor UE în Afganistan (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la controlul bugetar al fondurilor UE în Afganistan [2008/2152(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Véronique Mathieu (A6-0488/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2009)0023)


6.2. Transpunerea şi aplicarea Directivei 2002/73/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă (vot)

Raport referitor la transpunerea și aplicarea Directivei nr. 2002/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002 de modificare a Directivei 76/207/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la încadrarea în muncă, la formarea și la promovarea profesională, precum și condițiile de muncă [2008/2039(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe. Raportoare: Teresa Riera Madurell (A6-0491/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0024)


6.3. Situaţia din Orientul-Mijlociu/Gaza (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 şi B6-0059/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0051/2009

care înlocuieşte B6-0051/2009, B6-0054/2009, B6-0056/2009, B6-0057/2009, B6-0058/2009 şi B6-0059/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Charles Tannock, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi şi Vito Bonsignore, în numele Grupului PPE-DE,

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Richard Howitt şi Proinsias De Rossa, în numele Grupului PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE,

Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis, Inese Vaidere, Eoin Ryan, Mirosław Mariusz Piotrowski şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN,

Daniel Cohn-Bendit şi Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini şi Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL,

Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM

Adoptat (P6_TA(2009)0025)

Intervenţii:

Martin Schulz, în numele Grupului PSE, a intervenit înainte de vot pentru a solicita ca Israelul să îşi asume angajamentul privind garantarea securităţii organizaţiilor internaţionale; în plus, a transmis salutări lui Michel Rocard cu ocazia viitoarei sale pensionării (Preşedintele s-a alăturat acestui omagiu). Michael Gahler, în numele Grupului PPE-DE, a prezentat un amendament oral la punctul 3, care a fost reţinut. Preşedintele a comunicat că, în calitate de Preşedinte al Adunării Euromed, va propune adoptarea unei rezoluţii cu acelaşi conţinut ca rezoluţia adoptată de Parlament în ziua curentă.


6.4. Situaţia din Cornul Africii (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0033/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2009)0026)

Intervenţii:

Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE, a prezentat un amendament oral vizând introducerea unui nou punct înainte de punctul 1. Hartmut Nassauer, în numele Grupului PPE-DE, s-a opus luării în considerare a acestui amendament oral, care nu a fost reţinut (mai mult de 40 de deputaţi au fost contra).


6.5. Strategia Uniunii Europene privind Belarus (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009 şi B6-0032/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0028/2009

care înlocuieşte B6-0028/2009, B6-0029/2009, B6-0030/2009, B6-0031/2009 şi B6-0032/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Jacek Protasiewicz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock şi Esther De Lange, în numele Grupului PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma şi Justas Vincas Paleckis, în numele Grupului PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Janusz Onyszkiewicz şi Jeanine Hennis-Plasschaert, în numele Grupului ALDE,

Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis şi Gintaras Didžiokas, în numele Grupului UEN,

Elisabeth Schroedter şi Milan Horáček, în numele Grupului Verts/ALE

Adoptat (P6_TA(2009)0027)

Intervenţii

Jan Marinus Wiersma a prezentat un amendament oral la punctul 9, care a fost reţinut.


6.6. Comemorarea zilei de 11 iulie ca zi comemorativă a victimelor masacrului de la Srebrenica (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009 şi B6-0027/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0022/2009

care înlocuieşte B6-0022/2009, B6-0023/2009, B6-0024/2009, B6-0025/2009, B6-0026/2009 şi B6-0027/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Doris Pack, în numele Grupului PPE-DEHannes Swoboda şi Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE,

Hannes Swoboda şi Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE

Diana Wallis şi Jelko Kacin, în numele Grupului ALDE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Salvatore Tatarella, Hanna Foltyn-Kubicka şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN,

Daniel Cohn-Bendit, Gisela Kallenbach, Angelika Beer, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir, Sepp Kusstatscher şi Joost Lagendijk, în numele Grupului Verts/ALE,

Erik Meijer şi Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2009)0028)

Intervenţii

Doris Pack, în numele Grupului PPE-DE, prezentat un amendament oral la punctul 3, care a fost reţinut.


7. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Teresa Riera Madurell - A6-0491/2008
Daniel Hannan

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

Raport Teresa Riera Madurell - A6-0491/2008
Philip Claeys şi Astrid Lulling

RC-B6-0051/2009 Situaţia din Orientul-Mijlociu/Gaza
Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, Daniel Hannan, Bernd Posselt, Hannu Takkula şi Kristian Vigenin

RC-B6-0028/2009 Strategia Uniunii Europene privind Belarus
Laima Liucija Andrikienė şi Roberto Fiore


8. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Véronique Mathieu a anunţat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votării cu privire la raportul său A6-0488/2008


(Şedinţa, suspendată la 12.35, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

Patrizia Toia a anunţat că, în urma unei probleme tehnice cu cartela sa de vot, nu a putut să participe la votarea raportului Marco Cappato A6-0459/2008.

°
° ° °

Ralf Walter a anunţat că a fost prezent la şedinţa din 13 ianuarie 2009, dar numele său nu figurează pe lista de prezenţă.


10. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 3 al PV din 13.01.2009)


10.1. Iran: cazul Shirin Ebadi

Propuneri de rezoluţii B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 şi B6-0052/2009

Marios Matsakis, Catherine Stihler, Jean Lambert, Tunne Kelam şi Erik Meijer au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE, Józef Pinior, în numele Grupului PSE, şi Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alexandru Nazare, Paulo Casaca, Janusz Onyszkiewicz şi Zbigniew Zaleski.

A intervenit Vladimír Špidla (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.1 al PV din 15.01.2009.


10.2. Guineea

Propuneri de rezoluţii B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 şi B6-0053/2009

Marios Matsakis, Jean-Pierre Audy şi Erik Meijer au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE-DE, şi Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Charles Tannock, Zdzisław Zbigniew Podkański, Laima Liucija Andrikienė şi Leopold Józef Rutowicz.

A intervenit Vladimír Špidla (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.2 al PV din 15.01.2009.


10.3. Libertatea presei în Kenya

Propuneri de rezoluţii B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 şi B6-0055/2009

Marios Matsakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Colm Burke şi Erik Meijer au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, Catherine Stihler, în numele Grupului PSE, Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN, şi Tadeusz Zwiefka.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Laima Liucija Andrikienė.

Au intervenit: Marios Matsakis cu privire la situaţia din Gaza.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Leopold Józef Rutowicz şi Janusz Onyszkiewicz.

A intervenit Vladimír Špidla.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.3 al PV din 15.01.2009.


11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


11.1. Iran: cazul Shirin Ebadi (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 şi B6-0052/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0036/2009

(care înlocuieşte B6-0036/2009, B6-0039/2009, B6-0040/2009, B6-0041/2009, B6-0049/2009 şi B6-0052/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Michael Gahler, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola şi Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda şi Christa Prets, în numele Grupului PSE,
Marios Matsakis şi Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE,
Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Antonio Mussa, Adam Bielan şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN,
Angelika Beer, Jean Lambert, Monica Frassoni şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE,
Eva-Britt Svensson şi Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P6_TA(2009)0029)


11.2. Guineea (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 şi B6-0053/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0037/2009

(care înlocuieşte B6-0037/2009, B6-0042/2009, B6-0043/2009, B6-0044/2009, B6-0045/2009 şi B6-0053/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Jean-Pierre Audy, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola şi Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Thijs Berman şi Catherine Neris, în numele Grupului PSE,
Marios Matsakis, Thierry Cornillet şi Johan Van Hecke, în numele Grupului ALDE,
Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN,
Marie-Hélène Aubert, în numele Grupului Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P6_TA(2009)0030)


11.3. Libertatea presei în Kenya (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 şi B6-0055/2009

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0038/2009

(care înlocuieşte B6-0038/2009, B6-0046/2009, B6-0047/2009, B6-0048/2009, B6-0050/2009 şi B6-0055/2009):

depusă de următorii deputaţi:

Colm Burke, Bernd Posselt, Charles Tannock, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes şi Thijs Berman, în numele Grupului PSE,
Marios Matsakis, Frédérique Ries şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE,
Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN,
Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL.

Adoptat (P6_TA(2009)0031)


12. Depunere de documente

Următoarele documente au fost depuse de către Consiliu şi Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unei proceduri pentru negocierea și încheierea acordurilor bilaterale între statele membre și țările terțe privind aspecte sectoriale și având ca obiect legea aplicabilă obligațiilor contractuale și necontractuale (COM(2008)0893 - C6-0001/2009 - 2008/0259(COD))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie-cadru a Consiliului privind ordinul european de supraveghere judiciară în etapele procedurale premergătoare judecării între statele membre ale Uniunii Europene (17002/2008 - C6-0009/2009 - 2006/0158(CNS))

retrimis

fond :

LIBE

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui program de cooperare în domeniul audiovizualului cu profesioniști din țări terțe MEDIA Mundus (COM(2008)0892 - C6-0011/2009 - 2008/0258(COD))

retrimis

fond :

CULT

aviz :

DEVE, AFET, BUDG

- Decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol adiţional la Acordul privind comerţul, dezvoltarea şi cooperarea între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (16447/2008 - C6-0017/2009 - 2008/0212(AVC))

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

INTA

- Propunere de regulament al Consiliului de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole (Versiune codificată) (COM(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (versiune codificată) (COM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS))

retrimis

fond :

JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor (reformare) (COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD))

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanților de azil în statele membre (Reformare) (COM(2008)0815 - C6-0477/2008 - 2008/0244(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar multianual (COM(2008)0859 - C6-0508/2008 - 2008/2332(ACI))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2001/83/CE privind prevenirea pătrunderii în lanțul legal de aprovizionare a medicamentelor falsificate în ceea ce privește identitatea, istoricul sau sursa acestora (COM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE, IMCO

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (COM(2008)0867 - C6-0518/2008 - 2008/0267(COD))

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

BUDG, ITRE, ECON, INTA, REGI


13. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 45 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Annual Report on Human Rights in the World 2008 and the European Union's policy on the matter (2008/2336(INI))
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 18.12.2008)

ECON

- Raport referitor la "Un plan european de redresare economică" (2008/2334(INI))
(aviz: DEVE, ENVI, EMPL, ITRE, INTA, REGI, BUDG)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 18.12.2008)

EMPL

- Incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii (2008/2335(INI))
(aviz: FEMM)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 18.12.2008)

JURI

- Al 25-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2007) (2008/2337(INI))
(aviz: PETI)
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 18.12.2008)

Modificări în ceea ce priveşte sesizarea comisiilor

REGI

- Noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuție din partea FSE (modificare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European) (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))
retrimis fond: EMPL
aviz: BUDG, CONT, REGI

CONT

- Rețeaua de alertă privind infrastructurile critice (CIWIN) (COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS))
retrimis fond: LIBE
aviz: ITRE, ECON, CONT, TRAN


14. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 116 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

54

73/2008

Jean-Claude Martinez

22

74/2008

Daniel Strož

18

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

286

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

160

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

49

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

142

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

372

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

14

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

104

83/2008

Andreas Mölzer

9

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

67

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

42

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

476

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

159

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

103

89/2008

Bogusław Rogalski

48

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

116

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

112

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

112

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

80

94/2008

Eva-Britt Svensson

199

95/2008

Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi, Jules Maaten

41

96/2008

Dariusz Rosati, Elmar Brok

89

97/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

10

98/2008

Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes

70

99/2008

Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer, Christel Schaldemose

82

100/2008

Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula, Mikel Irujo Amezaga

156

101/2008

Esther De Lange, Ivo Belet, Niels Busk, Esther Herranz García, Catherine Stihler

49

102/2008

Mieczysław Edmund Janowski, Wiesław Stefan Kuc

12

103/2008

Maria da Assunção Esteves, Jo Leinen, Gérard Deprez, Hélène Flautre, Giusto Catania

100

104/2008

Bill Newton Dunn

7

105/2008

Andreas Mölzer

7

106/2008

Hanne Dahl, Christel Schaldemose, Hélène Goudin, Carl Schlyter

29

107/2008

Katerina Batzeli, Gérard Onesta, Vasco Graça Moura, Giovanni Berlinguer, Claire Gibault

82

108/2008

Vittorio Agnoletto, Josep Borrell Fontelles, Monica Frassoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Graham Watson

75

1/2009

Katerina Batzeli, Michael Cramer, Silvana Koch-Mehrin, Janusz Lewandowski, Janusz Wojciechowski

163

2/2009

Victor Boştinaru, Daciana Octavia Sârbu, Adrian Severin, Corina Creţu

11

3/2009

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

22


15. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 172 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


16. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 2 februarie 2009 şi 5 februarie 2009.


17. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.10.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Baco, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berger, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calia, Callanan, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Lipietz, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matula, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mladenov, Moraes, Morgan, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate