Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2239(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0013/2009

Keskustelut :

PV 02/02/2009 - 16
CRE 02/02/2009 - 16

Äänestykset :

PV 03/02/2009 - 6.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0038

Pöytäkirja
Maanantai 2. helmikuuta 2009 - Strasbourg

16. Viimeaikaisen kaasukriisin seuraukset - Toinen strateginen energiakatsaus - Energiatehokkuuden parantaminen tieto- ja viestintäteknologian avulla (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Viimeaikaisen kaasukriisin seuraukset

Mietintö: Toinen strateginen energiakatsaus [2008/2239(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

Suullinen kysymys (O-0115/2008): Vladimír Remek ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Energiatehokkuuden parantaminen tieto- ja viestintäteknologian avulla (B6-0003/2009)

Andris Piebalgs (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Anne Laperrouze esitteli laatimansa mietinnön.

Vladimír Remek esitteli suullisen kysymyksen.

Viviane Reding (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Giorgos Dimitrakopoulos (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Romana Jordan Cizelj PPE-DE-ryhmän puolesta ja Mechtild Rothe PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Marek SIWIEC

Puheenvuorot: Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Antonio Mussa UEN-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Desislav Chukolov, Gunnar Hökmark, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Eugenijus Maldeikis, Claude Turmes, Miloslav Ransdorf, Sergej Kozlík, Nikolaos Vakalis, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, David Hammerstein, Jerzy Buzek ja Reino Paasilinna.

Puhetta johti
varapuhemies Luisa MORGANTINI

Puheenvuorot: Fiona Hall, Roberts Zīle, Paul Rübig, Teresa Riera Madurell, Olle Schmidt, Dariusz Maciej Grabowski, Herbert Reul, Atanas Paparizov, Andrzej Wielowieyski, Péter Olajos, Libor Rouček, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Avril Doyle, Evgeni Kirilov, Leopold Józef Rutowicz, Mairead McGuinness, Emanuel Jardim Fernandes ja Iliana Malinova Iotova.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Călin Cătălin Chiriţă, Colm Burke, Ioan Mircea Paşcu, Zita Pleštinská, Janusz Onyszkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Flaviu Călin Rus ja Nicolae Vlad Popa.

Andris Piebalgs käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Anne Laperrouze.

Energiatehokkuuden parantaminen tieto- ja viestintäteknologian avulla

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Vladimír Remek ITRE-valiokunnan puolesta energiatehokkuuden parantamisesta tieto- ja viestintäteknologian avulla (B6-0062/2009)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: Mietintö: Anne Laperrouze - A6-0013/2009: istunnon pöytäkirja 3.2.2009, kohta 6.7, päätöslauselmaehdotus B6-0062/2009: istunnon pöytäkirja 4.2.2009, kohta 7.2

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö