Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2239(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0013/2009

Debaty :

PV 02/02/2009 - 16
CRE 02/02/2009 - 16

Głosowanie :

PV 03/02/2009 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0038

Protokół
Poniedziałek, 2 lutego 2009 r. - Strasburg

16. Skutki niedawnego kryzysu w sektorze gazu - Drugi strategiczny przegląd sytuacji energetycznej - Wyzwanie wydajności energetycznej i technologie informatyczne i komunikacyjne (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Skutki niedawnego kryzysu w sektorze gazu

Sprawozdanie w sprawie drugiego strategicznego przegląd sytuacji energetycznej [2008/2239(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

Pytanie ustne (O-0115/2008) zadał Vladimír Remek, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: poprawa efektywności energetycznej przez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (B6-0003/2009)

Andris Piebalgs (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Anne Laperrouze przedstawiła sprawozdanie.

Vladimír Remek zadał pytanie ustne.

Viviane Reding (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne.

Głos zabrali: Giorgos Dimitrakopoulos (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Romana Jordan Cizelj w imieniu grupy PPE-DE, i Mechtild Rothe w imieniu grupy PSE.

PRZEWODNICTWO: Marek SIWIEC
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Antonio Mussa w imieniu grupy UEN, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Desislav Chukolov niezrzeszony, Gunnar Hökmark, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Eugenijus Maldeikis, Claude Turmes, Miloslav Ransdorf, Sergej Kozlík, Nikolaos Vakalis, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, David Hammerstein, Jerzy Buzek i Reino Paasilinna.

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Fiona Hall, Roberts Zīle, Paul Rübig, Teresa Riera Madurell, Olle Schmidt, Dariusz Maciej Grabowski, Herbert Reul, Atanas Paparizov, Andrzej Wielowieyski, Péter Olajos, Libor Rouček, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Avril Doyle, Evgeni Kirilov, Leopold Józef Rutowicz, Mairead McGuinness, Emanuel Jardim Fernandes i Iliana Malinova Iotova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Călin Cătălin Chiriţă, Colm Burke, Ioan Mircea Paşcu, Zita Pleštinská, Janusz Onyszkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Flaviu Călin Rus i Nicolae Vlad Popa.

Głos zabrał Andris Piebalgs.

PRZEWODNICTWO: Gérard ONESTA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrały: Viviane Reding i Anne Laperrouze.

Wyzwanie wydajności energetycznej i technologie informatyczne i komunikacyjne

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Vladimír Remek, w imieniu komisji ITRE, w sprawie poprawy efektywności energetycznej poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (B6-0062/2009)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: Sprawozdanie Anne Laperrouze - A6-0013/2009: punkt 6.7 protokołu z dnia 03.02.2009 r., projekt rezolucji B6-0062/2009: punkt 7.2 protokołu z dnia 04.02.2009 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności