Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2239(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0013/2009

Debatter :

PV 02/02/2009 - 16
CRE 02/02/2009 - 16

Omröstningar :

PV 03/02/2009 - 6.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0038

Protokoll
Måndagen den 2 februari 2009 - Strasbourg

16. Konsekvenserna av krisen nyligen inom gassektorn - Den andra strategiska energiöversynen - Energieffektivitet genom informations- och kommunikationsteknik (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Konsekvenserna av krisen nyligen inom gassektorn

Betänkande om den andra strategiska energiöversynen [2008/2239(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

Muntlig fråga (O-0115/2008) från Vladimír Remek, för utskottet ITRE, till kommissionen: Energieffektivitet genom informations- och kommunikationsteknik (B6-0003/2009)

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Anne Laperrouze redogjorde för sitt betänkande.

Vladimír Remek utvecklade den muntliga frågan.

Viviane Reding (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Giorgos Dimitrakopoulos (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Romana Jordan Cizelj för PPE-DE-gruppen, och Mechtild Rothe för PSE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

Talare: Graham Watson för ALDE-gruppen, Antonio Mussa för UEN-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Esko Seppänen för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Desislav Chukolov, grupplös, Gunnar Hökmark, Silvia-Adriana Ţicău, Lena Ek, Eugenijus Maldeikis, Claude Turmes, Miloslav Ransdorf, Sergej Kozlík, Nikolaos Vakalis, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, David Hammerstein, Jerzy Buzek och Reino Paasilinna.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Fiona Hall, Roberts Zīle, Paul Rübig, Teresa Riera Madurell, Olle Schmidt, Dariusz Maciej Grabowski, Herbert Reul, Atanas Paparizov, Andrzej Wielowieyski, Péter Olajos, Libor Rouček, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Avril Doyle, Evgeni Kirilov, Leopold Józef Rutowicz, Mairead McGuinness, Emanuel Jardim Fernandes och Iliana Malinova Iotova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Călin Cătălin Chiriţă, Colm Burke, Ioan Mircea Paşcu, Zita Pleštinská, Janusz Onyszkiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Flaviu Călin Rus och Nicolae Vlad Popa.

Talare: Andris Piebalgs.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Viviane Reding och Anne Laperrouze.

Energieffektivitet genom informations- och kommunikationsteknik

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Vladimír Remek, för utskottet ITRE, om hur informations- och kommunikationstekniken kan bidra till ökad energieffektivitet (B6-0062/2009)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: Betänkande Anne Laperrouze - A6-0013/2009: punkt 6.7 i protokollet av den 03.02.2009, förslag till resolution B6-0062/2009: punkt 7.2 i protokollet av den 04.02.2009

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy