Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 2 februari 2009 - Strasbourg

17. De ekonomiska partnerskapsavtalens inverkan på utvecklingen (kortfattad redogörelse)
CRE

Betänkande om de ekonomiska partnerskapsavtalens (EPA) effekter på utvecklingen [2008/2170(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Jürgen Schröder (A6-0513/2008)

Jürgen Schröder redogjorde för betänkandet.

Talare: Viviane Reding (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 05.02.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy