Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2139(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0018/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0018/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2009 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0037

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009 - Στρασβούργο

6.6. Προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη [2008/2139(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2009)0037)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου