Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 3 februarie 2009 - Strasbourg

7. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Gyula Hegyi - A6-0478/2008
Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski şi Miroslav Mikolášik

Raport Malcolm Harbour - A6-0018/2009
Zuzana Roithová

Raport Anne Laperrouze - A6-0013/2009
Jan Březina, Czesław Adam Siekierski, Jim Allister, Johannes Lebech, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle şi Mairead McGuinness

Raport Luís Queiró - A6-0501/2008
Nirj Deva

Raport Anna Záborská - A6-0492/2008
Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Ivo Strejček, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska, Astrid Lulling şi Nirj Deva

Raport Roberta Angelilli - A6-0012/2009
Jim Allister şi Zuzana Roithová

Aviz juridic - Politica de confidențialitate