Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 3 februari 2009 - Strasbourg

7. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Gyula Hegyi - A6-0478/2008
Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski och Miroslav Mikolášik

Betänkande Malcolm Harbour - A6-0018/2009
Zuzana Roithová

Betänkande Anne Laperrouze - A6-0013/2009
Jan Březina, Czesław Adam Siekierski, Jim Allister, Johannes Lebech, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle och Mairead McGuinness

Betänkande Luís Queiró - A6-0501/2008
Nirj Deva

Betänkande Anna Záborská - A6-0492/2008
Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Ivo Strejček, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska, Astrid Lulling och Nirj Deva

Betänkande Roberta Angelilli - A6-0012/2009
Jim Allister och Zuzana Roithová

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy