Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 3 februari 2009 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (debat)
 5.Sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking EG/VS * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Hernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied EG/Rusland * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Wilde natuur in Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Opheffing van de immuniteit van Miloslav Ransdorf (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Een agenda voor een duurzame toekomst van de algemene en zakenluchtvaart (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Precommerciële inkoop: Aansturen van innovatie voor het waarborgen van duurzame hoogkwalitatieve overheidsdiensten in Europa (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Tweede strategische toetsing van het energiebeleid (stemming)
  
6.8.Bestrijding van discriminatie op grond van geslacht en solidariteit tussen de generaties (stemming)
  
6.9.Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Repatriëring en hervestiging van de gedetineerden van Guantánamo - Verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen (debat)
 12.Verontrustende situatie in de opvangcentra voor immigranten, met name op de eilanden Mayotte en Lampedusa (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 14.Bescherming van van oudsher bestaande nationale, etnische en immigrantenminderheden in Europa (debat)
 15.Stemrecht van niet-Letse staatsburgers bij lokale verkiezingen (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering
 17.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (178 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1656 kb) 
 
Notulen (137 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (276 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1360 kb) 
 
Notulen (217 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (247 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1154 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid