Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 3 februari 2009 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi (debatt)
 5.Påföljder för arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU ***I (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Förlängning av avtalet mellan EG och Förenta staterna om vetenskapligt och tekniskt samarbete * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Förlängning av avtalet mellan EG och Ryssland om vetenskapligt och tekniskt samarbete * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.3.Vildmark i Europa (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Begäran om upphävande av Miloslav Ransdorfs immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.En dagordning för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.6.Förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.7.Den andra strategiska energiöversynen (omröstning)
  6.8.Icke-diskriminering grundad på kön och solidaritet mellan generationer (omröstning)
  6.9.Bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Återsändande och återflyttning av Guantánamo-fångar - CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar (debatt)
 12.Den prekära situationen i flyktingläger, särskilt på öarna Mayotte och Lampedusa (debatt)
 13.Frågestund (frågor till kommissionen)
 14.Skydd av traditionella nationella och etniska minoriteter och av invandrarminoriteter i Europa (debatt)
 15.Rösträtt för icke-lettiska medborgare vid kommunala val i Lettland (debatt)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (178 kb) Närvarolista (64 kb)    Omröstningar med namnupprop (1656 kb) 
 
Protokoll (134 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (280 kb) Omröstningar med namnupprop (1388 kb) 
 
Protokoll (214 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (243 kb) Omröstningar med namnupprop (1156 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy