Indiċi 
Minuti
PDF 228kWORD 135k
It-Tlieta, 3 ta' Frar 2009 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija bit-tfal (dibattitu)
 5.Sanzjonijiet kontra min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza illegali ***I (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.L-estensjoni tal-Ftehima KE/L-Istati Uniti għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.It-tiġdid tal-Ftehima dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-KE u r-Russja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.In-natura selvaġġa fl-Ewropa (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Talba għar-revoka tal-immunità tas-Sur Miloslav Ransdorf (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Aġenda għal ġejjieni sostenibbli għall-avjazzjoni ġenerali u kummerċjali (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.L-akkwist pubbliku pre-kummerċjali: Inrawmu l-innovazzjoni biex niżguraw servizzi pubbliċi sostenibbli u ta' kwalità għolja fl-Ewropa (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.It-tieni analiżi strateġika tal-politika dwar l-enerġija (votazzjoni)
  
6.8.In-non-diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess u s-solidarjetà interġenerazzjonali (votazzjoni)
  
6.9.Il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija bit-tfal (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 11.Ripatrijazzjoni u ċaqliq tad-detenuti ta' Guantánamo - L-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni illegali ta' priġunieri (dibattitu)
 12.Qagħda preokkupanti fiċ-ċentri ta' detenzjoni għall-immigranti, b'mod speċjali fil-gżejjer ta' Mayotte u Lampedusa (dibattitu)
 13.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 14.Protezzjoni tal-minoranzi tradizzjonali nazzjonali, etniċi u immigranti fl-Ewropa (dibattitu)
 15.Dritt għal vot għal non-ċittadini tal-Latvja fl-elezzjonijiet lokali (dibattitu)
 16.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 17.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Adam BIELAN
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.5 .


2. Dokumenti mressqa

Dawn id-dokumenti kienu preżentati mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għotja ta’ garanzija Komunitarja lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn self u garanziji għal self għall-proġetti barra mill-Komunità (COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

INTA

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill (Euratom) li twaqqaf qafas Komunitarju dwar is-sikurezza nukleari (COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

ENVI

- Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda ir-Regolament (KE) Nru. 1083/2006 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni, rigward ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja (17575/2008 - C6-0027/2009 - 2008/0233(AVC))

irreferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

EMPL, BUDG

- Proposta ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tapprova l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera li jemenda l-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ ta' prodotti agrikoli (15472/2008 - C6-0028/2009 - 2008/0202(CNS))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Inizjattiva tar-Renju ta' l-Olanda, bil-ħsieb tal-addozzjoni ta' deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2002/956/ĠAI li tistabbilixxi Network Ewropew għall-Protezzjoni ta' Figuri Pubbliċi (16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' […] li tistabbilixxi programm Komunitarju għall-appoġġ ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, tar-rappurtar finanzjarju u l-verifika (COM(2009)0014 - C6-0031/2009 - 2009/0001(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG, JURI

- Proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar is-sikurezza tal-pazjent, inkluż il-ħarsien minn u l-kontroll ta' infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (COM(2008)0837 - C6-0032/2009 - 2009/0003(CNS))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

EMPL, IMCO

- Proposta għal direttiva tal- Kunsill li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta' kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (verzjoni kkodifikata) (COM(2008)0873 - C6-0033/2009 - 2008/0253(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill (KE) Nru .../...ta' [...] li jistabbilixxi format uniformi għall-Viżi (verżjoni kkodifikata) (COM(2008)0891 - C6-0034/2009 - 2008/0265(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill ta' […] li jistabbilixxi proċedura għan-negozjar u l-konklużjoni ta' ftehimiet bilaterali bejn Stati Membri u pajjiżi terzi dwar kwistjonijiet settorjali u li jkopru l-ġuriżdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi u deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali, ir-responsabbiltà tal-ġenituri u l-obbligi tal-manteniment, u l-liġi applikabbli fi kwistjonijiet marbuta mal-obbligi tal-manteniment (COM(2008)0894 - C6-0035/2009 - 2008/0266(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Inizjattiva tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika Slovenja, ir-Repubblika Slovakka, ir-Renju ta' l-Isvezja bi proposta għal deċiżjoni qafas tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni ta' konflitti ta' ġurisdizzjoni fi proċedimenti kriminali (05208/2009 - C6-0036/2009 - 2009/0802(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-ażil iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna mingħajr Stat (Riformolata) (COM(2008)0820 - C6-0474/2008 - 2008/0243(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' 'Eurodac' għat-tqabbil ta' marki tas-swaba’ għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru […/…] [li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali iddepożitata f'wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' pajjiż terz jew persuna mingħajr Stat] (verżjoni riformulata) (COM(2008)0825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI


3. Dibattitu dwar każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (imħabbra l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I. Is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka

- Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka (B6-0072/2009)

- Geoffrey Van Orden, Nirj Deva, Thomas Mann, Bernd Posselt, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė u Colm Burke f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka B6-0074/2009)

- Marco Cappato, Jelko Kacin u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-Sri Lanka (B6-0077/2009)

- Pasqualina Napoletano u Robert Evans f'isem il-Grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka (B6-0078/2009)

- Jean Lambert, Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda u Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-Sri Lanka (B6-0080/2009)

- Adam Bielan, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Jan Tadeusz Masiel, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska u Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, dwar is-Sri Lanka (B6-0088/2009)

II. Is-sitwazzjoni tar-refuġjati mill-Burma fit-Tajlandja

- Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides u Feleknas Uca f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni tar-refuġjati mill-Burma fit-Tajlandja(B6-0073/2009)

- Thomas Mann, Colm Burke, Tunne Kelam, Bernd Posselt u Charles Tannock f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar is-sitwazzjoni fis-Sri Lanka (B6-0075/2009)

- Marco Cappato, Metin Kazak, Marios Matsakis u Jules Maaten f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fit-Tajlandja( (B6-0079/2009)

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Mieczysław Edmund Janowski u Wojciech Roszkowski f'isem il-Grupp UEN, dwar is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (B6-0082/2009)

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock u Catherine Stihler f'isem il-Grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (B6-0084/2009)

- Frithjof Schmidt, Raül Romeva i Rueda u Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (B6-0085/2009)

III. Iċ-ċaħda tal-Brażil għall-estradizzjoni ta' Ċesare Battisti

- Mario Mauro, Bernd Posselt, Charles Tannock u Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-Brażil (B6-0076/2009)

- Pasqualina Napoletano f'isem il-Grupp PSE, iċ-ċaħda tal-Brażil għall-estradizzjoni ta' Ċesare Battisti lejn l-Italja (B6-0081/2009)

- Francis Wurtz, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Umberto Guidoni u Vincenzo Aita f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-każ taċ-ċittadin Taljan Cesare Battisti (B6-0083/2009)

- Monica Frassoni f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-każ ta' Cesare Battisti (B6-0086/2009)

- Cristiana Muscardini u Roberta Angelilli f'isem il-Grupp UEN, dwar iċ-ċaħda tal-Brażil għall-estradizzjoni ta' Ċesare Battisti (B6-0087/2009)

- Gianluca Susta, Marco Cappato, Donato Tommaso Veraldi, Francesco Ferrari u Fabio Ciani f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-każ Cesare Battisti (B6-0089/2009)

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 142 tar-Regoli tal-Proċedura.


4. Il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija bit-tfal (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-esplojtazzjoni sesswali tat-tfal u l-pedopornografija [2008/2144(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

Roberta Angelilli ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Lissy Gröner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Edit Bauer f'isem il-Grupp PPE-DE, Inger Segelström f'isem il-Grupp PSE, Alexander Alvaro f'isem il-Grupp ALDE, Bogusław Rogalski f'isem il-Grupp UEN, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, Roberto Fiore Membru mhux affiljat, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Siiri Oviir, Salvatore Tatarella, Luca Romagnoli, Manolis Mavrommatis, Katalin Lévai, Cristian Silviu Buşoi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jaroslav Zvěřina, Proinsias De Rossa, Eoin Ryan, Carlos Coelho, Mieczysław Edmund Janowski, Marie Panayotopoulos-Cassiotou u Urszula Gacek.

PRESIDENT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi President

Tkellmet Mairead McGuinness.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Colm Burke, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marios Matsakis, Ewa Tomaszewska, Miroslav Mikolášik, Rovana Plumb u Zuzana Roithová.

Tkellmu: Jacques Barrot u Roberta Angelilli.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.9 tal- Minuti ta' 03.02.2009 .


5. Sanzjonijiet kontra min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza illegali ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tipprovdi sanzjonijiet kontra min iħaddem lil ċittadini minn pajjiżi terzi b'residenza illegali [COM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Claudio Fava (A6-0026/2009)

Claudio Fava ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Edit Bauer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Esther De Lange (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Simon Busuttil f'isem il-Grupp PPE-DE, Stavros Lambrinidis f'isem il-Grupp PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert f'isem il-Grupp ALDE, Zdzisław Zbigniew Podkański f'isem il-Grupp UEN, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Giusto Catania f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp IND/DEM, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Marian-Jean Marinescu, Inger Segelström u Ignasi Guardans Cambó.

PRESIDENT: Luisa MORGANTINI
Viċi President

Tkellmu: Ewa Tomaszewska, Mary Lou McDonald, Johannes Blokland, Philip Claeys, Carlos Coelho, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Alvaro, Kyriacos Triantaphyllides, Panayiotis Demetriou, Catherine Boursier, Olle Schmidt, Maria da Assunção Esteves, Javier Moreno Sánchez, Marek Aleksander Czarnecki, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Donata Gottardi, Patrick Gaubert, Genowefa Grabowska, Jörg Leichtfried, Daciana Octavia Sârbu, Yannick Vaugrenard, Richard Falbr, Corina Creţu u Sebastiano Sanzarello (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI).

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová, Janusz Onyszkiewicz, Colm Burke, Genowefa Grabowska u Czesław Adam Siekierski.

Tkellmu: Jacques Barrot u Claudio Fava.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal- Minuti ta' 04.02.2009 .


PRESIDENT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. L-estensjoni tal-Ftehima KE/L-Istati Uniti għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-estensjoni tal-Ftehima għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika [COM(2008)0581 - C6-0392/2008 - 2008/0184(CNS)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0006/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0032)


6.2. It-tiġdid tal-Ftehima dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-KE u r-Russja * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-Konklużjoni ta’ Ftehima mmirata lejn it-tiġdid tal-Ftehima dwar il-kooperazzjoni fix-xjenza u t-teknoloġija bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa [COM(2008)0728 - C6-0456/2008 - 2008/0209(CNS)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Angelika Niebler (A6-0005/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0033)


6.3. In-natura selvaġġa fl-Ewropa (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar in-natura selvaġġa fl-Ewropa [2008/2210(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Gyula Hegyi (A6-0478/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

Gyula Hegyi (rapporteur) għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu 131(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0034)


6.4. Talba għar-revoka tal-immunità tas-Sur Miloslav Ransdorf (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għar-revoka tal-immunità tas-Sur Miloslav Ransdorf [2008/2176(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0008/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt4)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0035)


6.5. Aġenda għal ġejjieni sostenibbli għall-avjazzjoni ġenerali u kummerċjali (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar aġenda għal ġejjieni sostenibbli għall-avjazzjoni ġenerali u kummerċjali [2008/2134(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Luís Queiró (A6-0501/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0036)


6.6. L-akkwist pubbliku pre-kummerċjali: Inrawmu l-innovazzjoni biex niżguraw servizzi pubbliċi sostenibbli u ta' kwalità għolja fl-Ewropa (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-akkwist pubbliku pre-kummerċjali: Inrawmu l-innovazzjoni biex niżguraw servizzi pubbliċi sostenibbli u ta' kwalità għolja fl-Ewropa [2008/2139(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Malcolm Harbour (A6-0018/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P6_TA(2009)0037)


6.7. It-tieni analiżi strateġika tal-politika dwar l-enerġija (votazzjoni)

Rapport dwar it-tieni analiżi strateġika tal-politika dwar l-enerġija [2008/2239(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Anne Laperrouze (A6-0013/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0038)


6.8. In-non-diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess u s-solidarjetà interġenerazzjonali (votazzjoni)

Rapport dwar in-non-diskriminazzjoni fuq il-bażi tas-sess u s-solidarjetà interġenerazzjonali [2008/2118(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Anna Záborská (A6-0492/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0039)

Interventi

Qabel il-votazzjoni , Zbigniew Zaleski talbet kjarifiki dwar il-paragrafu 1 li ngħataw minn Anna Záborská (rapporteur)


6.9. Il-ġlieda kontra l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija bit-tfal (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-esplojtazzjoni sesswali tat-tfal u l-pedopornografija [2008/2144(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Roberta Angelilli (A6-0012/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA GĦAL RAKKOMANDAZZJONI

Adottata (P6_TA(2009)0040)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Gyula Hegyi - A6-0478/2008
Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski u Miroslav Mikolášik

Rapport Malcolm Harbour - A6-0018/2009
Zuzana Roithová

Rapport Anne Laperrouze - A6-0013/2009
Jan Březina, Czesław Adam Siekierski, Jim Allister, Johannes Lebech, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle u Mairead McGuinness

Rapport Luís Queiró - A6-0501/2008
Nirj Deva

Rapport Anna Záborská - A6-0492/2008
Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Ivo Strejček, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska, Astrid Lulling u Nirj Deva

Rapport Roberta Angelilli - A6-0012/2009
Jim Allister u Zuzana Roithová


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.00
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

°
° ° °

Den Dover għarraf li xi problemi tekniċi waqqfuh milli jieħu sehem fil-votazzjonijiet b'sejħa ta' ismijiet tas-seduta tas-17 ta' Diċembru 2008.


10. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' Settembru II 2008 hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


11. Ripatrijazzjoni u ċaqliq tad-detenuti ta' Guantánamo - L-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni illegali ta' priġunieri (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Ripatrijazzjoni u ċaqliq tad-detenuti ta' Guantánamo

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni illegali ta' priġunieri

Alexandr Vondra (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni dwar ir-ripatrijazzjoni u ċ-ċaqliq tad-detenuti ta' Guantánamo.

Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni dwar ir-ripatrijazzjoni u ċ-ċaqliq tad-detenuti ta' Guantánamo u dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni illegali ta' priġunieri.

Alexandr Vondra għamel id-dikjarazzjoni dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni illegali ta' priġunieri.

Tkellmu: Hartmut Nassauer f'isem il-Grupp PPE-DE, u Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE.

PRESIDENT: Marek SIWIEC
Viċi President

Tkellmu: Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, Kathalijne Maria Buitenweg f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nils Lundgren f'isem il-Grupp IND/DEM, Koenraad Dillen Membru mhux affiljat, Nils Lundgren dwar it-tqassim tal-ħin għall-interventi, Urszula Gacek, Claudio Fava, Sarah Ludford, Mirosław Mariusz Piotrowski, Cem Özdemir, Willy Meyer Pleite, Bruno Gollnisch, Carlos Coelho, Jan Marinus Wiersma, Ignasi Guardans Cambó, Hélène Flautre, Jas Gawronski, Stavros Lambrinidis, Marco Cappato, Raül Romeva i Rueda, Marian-Jean Marinescu, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Anneli Jäätteenmäki, Elmar Brok, Ana Maria Gomes, Panayiotis Demetriou, Javier Moreno Sánchez u Bogusław Sonik.

PRESIDENT: Mario MAURO
Viċi President

Tkellmet Ria Oomen-Ruijten.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ioannis Varvitsiotis, Genowefa Grabowska, Marie Anne Isler Béguin, Colm Burke, Ioan Mircea Paşcu, Zuzana Roithová, Armando França, Charles Tannock, Alexandru Nazare, Reinhard Rack, Ville Itälä u Zbigniew Zaleski.

Tkellmu: Alexandr Vondra u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.

Ripatrijazzjoni u ċaqliq tad-detenuti ta' Guantánamo

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Urszula Gacek f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar ir-rilokazzjoni tal-priġunieri ta' Guantánamo (B6-0066/2009)

- Martin Schulz u Claudio Fava f'isem il-Grupp PSE, dwar ir-ritorn u r-rilokazzjoni tal-priġunieri tal-faċilità ta' detenzjoni ta' Guantánamo (B6-0069/2009)

- Sarah Ludford, Ignasi Guardans Cambó, Marco Cappato u Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Monica Frassoni, Daniel Cohn-Bendit, Kathalijne Maria Buitenweg, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda, Cem Özdemir u Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Portas, Vittorio Agnoletto, Jens Holm u Willy Meyer Pleite f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Gwantanamo (B6-0070/2009)

Votazzjoni: punt 7.3 tal- Minuti ta' 04.02.2009 .

L-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasport u d-detenzjoni illegali ta' priġunieri

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Votazzjoni: sessjoni parzjali li jmiss.


12. Qagħda preokkupanti fiċ-ċentri ta' detenzjoni għall-immigranti, b'mod speċjali fil-gżejjer ta' Mayotte u Lampedusa (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Qagħda preokkupanti fiċ-ċentri ta' detenzjoni għall-immigranti, b'mod speċjali fil-gżejjer ta' Mayotte u Lampedusa

Alexandr Vondra (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Margie Sudre f'isem il-Grupp PPE-DE, Claudio Fava f'isem il-Grupp PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert f'isem il-Grupp ALDE, Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp UEN, Monica Frassoni f'isem il-Grupp Verts/ALE, Giusto Catania f'isem il-Grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, Koenraad Dillen Membru mhux affiljat, Stefano Zappalà, Martine Roure, Roberta Angelilli, Nils Lundgren, Maddalena Calia, Wolfgang Kreissl-Dörfler u Mario Borghezio.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Paul Rübig, Simon Busuttil, Roberto Fiore u Reinhard Rack.

Tkellmu: Alexandr Vondra u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi President

13. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0006/2009).

L-ewwel parti

Mistoqsija 33 (Armando França):

Charlie McCreevy (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Armando França u Mairead McGuinness.

Mistoqsija 34 (David Martin):

Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' David Martin, Jim Allister u Reinhard Rack.

Mistoqsija 35 (Bogusław Sonik):

Siim Kallas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried u Paul Rübig.

It-tieni parti

Mistoqsija 36 (Ingeborg Gräßle):

Siim Kallas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Ingeborg Gräßle u Markus Pieper.

Mistoqsija 37 (Liam Aylward):

Siim Kallas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Liam Aylward, Manolis Mavrommatis u Gay Mitchell.

Mistoqsija 38 (Gay Mitchell):

Siim Kallas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Gay Mitchell, Justas Vincas Paleckis u Silvia-Adriana Ţicău.

Mistoqsija 39 (Manuel Medina Ortega):

Siim Kallas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manuel Medina Ortega u Reinhard Rack.

Mistoqsija 40 (Avril Doyle):

Siim Kallas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Avril Doyle u Andreas Mölzer.

Mistoqsija 41 (Seán Ó Neachtain):

Siim Kallas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Seán Ó Neachtain, Andreas Mölzer u Avril Doyle.

Mistoqsija 50 (Marian Harkin):

Vladimír Špidla (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Marian Harkin.

Mistoqsija 52 (Brian Crowley): wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Eoin Ryan (flok l-awtur).

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.30
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi President

14. Protezzjoni tal-minoranzi tradizzjonali nazzjonali, etniċi u immigranti fl-Ewropa (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0002/2009) mressqa minn Csaba Sándor Tabajdi, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Véronique De Keyser, Katrin Saks u Claude Moraes f'isem il-Grupp PSE, lill-Kummissjoni: Il-ħarsien tal-minoranzi nazzjonali, etniċi u immigranti tradizzjonali fl-Ewropa (B6-0005/2009)

Csaba Sándor Tabajdi għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Rihards Pīks f'isem il-Grupp PPE-DE, Katalin Lévai f'isem il-Grupp PSE, Henrik Lax f'isem il-Grupp ALDE, Jan Tadeusz Masiel f'isem il-Grupp UEN, Mikel Irujo Amezaga f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kathy Sinnott f'isem il-Grupp IND/DEM, Sergej Kozlík Membru mhux affiljat, Kinga Gál, Bárbara Dührkop Dührkop, István Szent-Iványi, László Tőkés, Patrick Louis, Marian-Jean Marinescu, Monika Beňová, Tatjana Ždanoka, Edit Bauer, Corina Creţu, Josu Ortuondo Larrea, Daniel Petru Funeriu, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sógor, Gábor Harangozó, Michl Ebner u Katrin Saks.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus, Nicodim Bulzesc, Alexandru Nazare, Adrian Severin, Dragoş Florin David, Iuliu Winkler, Miloš Koterec u Christopher Beazley.

Tkellmu: Csaba Sándor Tabajdi u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Dritt għal vot għal non-ċittadini tal-Latvja fl-elezzjonijiet lokali (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0007/2009) mressqa minn David Hammerstein f'isem il-Grupp Verts/ALE, Alexandra Dobolyi f'isem il-Grupp PSE, Willy Meyer Pleite f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Id-drittijiet tal-vot għan-nonċittadini tal-Latvja fl-elezzjonijiet lokali (B6-0007/2009)

David Hammerstein, Alexandra Dobolyi u Willy Meyer Pleite għamlu l-mistoqsija bi tweġiba orali.

Tkellmu: Christopher Beazley u Willy Meyer Pleite dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu.

Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Rihards Pīks f'isem il-Grupp PPE-DE, Proinsias De Rossa f'isem il-Grupp PSE, Georgs Andrejevs f'isem il-Grupp ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis f'isem il-Grupp UEN, Tatjana Ždanoka f'isem il-Grupp Verts/ALE, Christopher Beazley, Csaba Sándor Tabajdi, Inese Vaidere u Roberts Zīle.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Laima Liucija Andrikienė, Henrik Lax u Paul Rübig.

Tkellem Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 419.079/OJME).


17. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.55.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antochi, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield, Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chiriţă, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dăianu, Dăncilă, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Funeriu, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Ibrisagic, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Juri, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manole, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Matula, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Nazare, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popa, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Siitonen, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Smith, Sógor, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Soulage, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza