Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 4 februari 2009 - Strasbourg

5. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


5.1. Framtiden börjar i dag - rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatförändringsfrågan (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy