Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 4. februar 2009 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 13.20 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Mechtild ROTHE
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde
CRE

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

Nils Lundgren tog ordet på grundlag af forretningsordenens artikel 142 og beklagede, at talere, der talte på vegne af visse politiske grupper, den foregående dag (punkt 11 i protokollen af 03.02.2009) havde fået lov til at overskride deres taletid i efter hans mening upassende omfang (formanden tog bemærkningen til efterretning).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik