Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 4 februari 2009 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Mechtild ROTHE
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde
CRE

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Talare: Nils Lundgren yttrade sig på grundval av artikel 142 i arbetsordningen och ondgjorde sig över att talare som yttrat sig på vissa politiska gruppers vägnar hade fått överskriva talartiden på ett enligt honom otillbörligt sätt dagen innan (punkt 11 i protokollet av den 03.02.2009). (Talmannen noterade klagomålet).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy