Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2663(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0063/2009

Внесени текстове :

B6-0063/2009

Разисквания :

PV 04/02/2009 - 11
CRE 04/02/2009 - 11

Гласувания :

PV 05/02/2009 - 5.7
CRE 05/02/2009 - 5.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0052

Протокол
Сряда, 4 февруари 2009 г. - Страсбург

11. Косово (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Косово

Изказа се Hannes Swoboda, който изказа съжаление във връзка с факта, че авторите на предложение за резолюция, което се внася в заключение на разискване, нямат възможност да се изкажат в качеството им на такива по време на това разискване.

Alexandr Vondra (действащ председател на Съвета) и Меглена Кунева (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Doris Pack, от името на групата PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, от името на групата PSE, Johannes Lebech, от името на групата ALDE, Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, Joost Lagendijk, от името на групата Verts/ALE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, и Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Bernd Posselt, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sylwester Chruszcz, Erik Meijer, Patrick Louis, Anna Ibrisagic, Libor Rouček, Nicholson of Winterbourne, Alojz Peterle, Richard Howitt, Ria Oomen-Ruijten, Adrian Severin и Marian-Jean Marinescu.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Gisela Kallenbach и Alexandru Nazare.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказаха се също по процедурата с вдигане на ръка "catch the eye" Călin Cătălin Chiriţă, Miloš Koterec, Charles Tannock и Ingeborg Gräßle.

Изказаха се: Alexandr Vondra и Меглена Кунева.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Joost Lagendijk, от името на комисията AFET, относно Косово и ролята на ЕС (B6-0063/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 05.02.2009.

Правна информация - Политика за поверителност