Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2663(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0063/2009

Ingivna texter :

B6-0063/2009

Debatter :

PV 04/02/2009 - 11
CRE 04/02/2009 - 11

Omröstningar :

PV 05/02/2009 - 5.7
CRE 05/02/2009 - 5.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0052

Protokoll
Onsdagen den 4 februari 2009 - Strasbourg

11. Kosovo (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Kosovo

Talare: Hannes Swoboda beklagade sig över att författarna till ett resolutionsförslag, som lagts fram som avslutning på debatten, inte hade möjlighet att yttra sig under debatten.

Alexandr Vondra (rådets tjänstgörande ordförande) och Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Doris Pack för PPE-DE-gruppen, Csaba Sándor Tabajdi för PSE-gruppen, Johannes Lebech för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, Joost Lagendijk för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, och Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Bernd Posselt, Hannes Swoboda, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sylwester Chruszcz, Erik Meijer, Patrick Louis, Anna Ibrisagic, Libor Rouček, Nicholson of Winterbourne, Alojz Peterle, Richard Howitt, Ria Oomen-Ruijten, Adrian Severin och Marian-Jean Marinescu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Csaba Sógor, Victor Boştinaru, Gisela Kallenbach och Alexandru Nazare.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet ”catch the eye”:Călin Cătălin Chiriţă, Miloš Koterec, Charles Tannock och Ingeborg Gräßle.

Talare: Alexandr Vondra och Meglena Kuneva.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Joost Lagendijk, för utskottet AFET, om Kosovo och EU:s roll (B6-0063/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 05.02.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy